Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Kitos (sodų) paskirties pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato apjungimas į vieną pastatą ir paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatą, Pušyno g. 16, Biržuose projektas”.

Adresas: Pušyno g. 16, Biržų m. (Žemės sklypo Kad. Nr.3604/0006:98 Biržų m. k. v.)

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas, 6.1.).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.

Projektuotojas: Nauris Munikas (atestato Nr. 37772), nauris.munikas@gmail.com , Žemaitės g. 41, Biržai, tel. +370 698 19519.

Statytojas: L. J., D. J.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. spalio 10 d. – spalio 24 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatau.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt , bei darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. adresu Žemaitės g. 41, Biržuose iš anksto susisiekus su projektuotoju tel. +370 698 19519.

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Žemaitės g. 41, Biržuose, arba el. pašto adresu nauris.munikas@gmail.com  iki 2023 m spalio 24 d. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. spalio 24 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

Nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/85978748897?pwd=cKE7YKdxmoQKusYAsNkxEdqkJLvc07.1

Susitikimo ID: 859 7874 8897

Slaptažodis: 4XKXtm

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija