Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Pagalbinio ūkio paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatą, Biržuose, Petro Ločerio g. 1, projektas”.

Adresas: Petro Ločerio g. 1, Biržai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – pagalbinio ūkio paskirties pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); projektuojama – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektuotojas: Nauris Munikas (atestato Nr. 37772), nauris.munikas@gmail.com , Žemaitės g. 41, Biržai, tel. +370 698 19519.

Statytojas: V. K.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. lapkričio 21 d. – gruodžio 6 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatau.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt , bei darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. adresu Žemaitės g. 41, Biržuose iš anksto susisiekus su projektuotoju tel. +370 698 19519.

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Žemaitės g. 41, Biržuose, arba el. pašto adresu nauris.munikas@gmail.com  iki 2023 m. gruodžio 6 d. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gruodžio 6 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

Nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/83442966855?pwd=QwRITFAWW1TuJtM5GlgRZt8JHMjp9G.1

Susitikimo ID: 834 4296 6855

Slaptažodis: 9BnLnB

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija