Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija dėl būsto šildymo kompensacijų

Informacija dėl būsto šildymo kompensacijų

Nuo 2022-06-01 padidinus valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį, (294,00 Eur vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir 441,00 Eur vienam gyvenančiam asmeniui) taikomą būsto šildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, dėl kompensacijų už šildymą galės kreiptis didesnis Biržų rajono savivaldybės gyventojų skaičius.

Kompensacijos skiriamos ne tik už centralizuotai tiekiamą šildymą, tačiau ir už šildymą dujomis, elektra, kietu ar kitokiu kuru, t. y. ir asmenims, gyvenantiems nuosavuose namuose. Atkreipiame dėmesį, kad kreipiantis dėl šių kompensacijų namo šildymo būdas turi būti registruotas VĮ ,,Registrų centras“, tačiau jei asmuo, kreipdamasis dėl kompensacijų, pateikia informaciją apie šildymo būdo pasikeitimą ir naujas šildymo būdas neįregistruotas Registrų centre, jam pakanka pateikti dokumentus, įrodančius šildymo būdo pasikeitimą (pvz. sumontuotą šildymo įrangą).

Viešojoje erdvėje yra pateikiama neišsami informacija, todėl norime atkreipti dėmesį, kad nustatant teisę į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (toliau–kompensacijos) laikinai (iki 2024 m. balandžio 30 d.) nevertinamas nuosavybės teise turimas turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos (dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos pajamos), todėl darbuotojai gali paprašyti, kad kompensacijas gauti siekiantys asmenys pateiktų dokumentus (duomenis) apie pajamas ir turtą (banko sąskaitų išrašai, nuomos sutartys ir pan.). Taip pat norime pažymėti, kad nagrinėjant prašymus dėl kompensacijų, teisės aktų numatytais atvejais yra tikrinamos gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas.

Vertinant asmenų teisę į kompensacijas ir apskaičiuojant pajamas, į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, tikslinės kompensacijos (priežiūros (pagalbos) ir slaugos), vienišo asmens išmoka, našlių pensija bei dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokos:

1) 20 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui;

2) 25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);

3) 30 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

4) 35 procentai – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);

5) 40 procentų – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:
kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Jei būste, kuriame esate deklaruoti, deklaruoti ir gyvena ir kiti asmenys (ne jūsų šeimos nariai), prašymus dėl kompensacijų turi pateikti atskirai.

Sužinoti, ar galiu gauti šildymo kompensaciją, Jums padės kompensacijos skaičiuoklė spis.lt sistemoje  arba savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus specialistai.

Primename, kad gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) gali teikti nuo 2022 m. spalio 1 d. elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt., tačiau tai neužtikrina, kad kompensacija bus tikrai skirta, nes yra vertinamos ir kitos anksčiau išvardintos aplinkybės.

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, prašome kreiptis į Socialinės paramos skyrių, registruotis išankstinėje registracijoje tel. (8 450) 42 115,  8 652 63 954, kad nereikėtų ilgai laukti eilėse, ir į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą nuo 2022 m. spalio 3 d.

Kompensacijos yra grąžinamos už du praėjusius mėnesius. Jeigu asmuo prašymą-paraišką pateiks gruodžio mėnesį, kompensacija už šildymą jam bus skiriama nuo spalio mėnesio, todėl prašome gyventojų neskubėti.

Biržų rajono savivaldybės informacija