Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įvyko dešimtasis Savivaldybės tarybos posėdis

Lapkričio 23 d. įvyko dešimtasis Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Savivaldybės tarybos nariai. Mero potvarkiu sudarytame darbotvarkės projekte buvo įrašyta 20 klausimų, svarstytas ir 1 papildomas klausimas.

Posėdžio pabaigoje pateiktas frakcijos „Biržų atgimimas“ paklausimas dėl Biržuose, Basanavičiaus g. 69A, statomo sporto ir sveikatingumo komplekso atnaujinto projekto ir statybų eigos ir pareiškimas dėl prekybos centro „Lidl“ įsikūrimo Biržų miesto turgaus teritorijoje.

Gyventojams aktualiausi Tarybos priimti sprendimai

Biržų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į Biržų rajono savivaldybės mero potvarkiu ( 2023 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. M-154 „Dėl darbo grupės pasiūlymams mokesčių tarifų ir lengvatų klausimais teikti sudarymo“)  sudarytos darbo grupės, po diskusijų su Biržų rajono ūkininkų sąjungos ir Biržų rajono žemdirbių asociacijos atstovais, pateiktą siūlymą – teikti 10 proc. lengvatą 2023 m. žemės mokesčiui nusprendė 2023 m. žemės mokestį žemės ūkio paskirties žemės sklypams (kodas 610), esantiems Biržų rajono savivaldybėje sumažinti 10 proc.

Taryba patikslino Biržų rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą Savivaldybei skirtomis tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšomis ir į savivaldybės biudžetą gautomis viršplaninėmis pajamomis. Taip pat buvo patikslinti patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimai. Patvirtintas (po patikslinimo) Savivaldybės 2023 metų biudžetas – 48 484 320 Eur pajamų, 52 163 770 Eur išlaidų.

Pasikeitus teisės aktams ir atsižvelgiant į 2023-10-04 Biržų rajono savivaldybės mero raštą Nr. SN-1468 „Dėl siūlymų kaimo rėmimo programos nuostatų pakeitimui“, Taryba nusprendė pakeisti Biržų rajono savivaldybės kaimo rėmimo programos nuostatus. Atlikus redakcinio ir tikslinamojo pobūdžio nuostatų pakeitimus, nuostatai atitiks Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo reikalavimus, kaimo bendruomenėms atsiras galimybė iš dalies ar visiškai kompensuoti einamųjų metų organizacines išlaidas (transporto, ryšių, kanceliarinių, elektros energijos, komunalinių paslaugų, interneto ryšio, šalia bendruomenės pastatų teritorijų priežiūros ir kt.).

Taryba pakeitė Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašą (patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-260 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“). Pakeitus tvarkos aprašą, piniginės socialinės paramos teikimas bus taiklesnis, apsaugantis pažeidžiamiausius namų ūkius, kuriems ši parama dėl jų turtinės padėties reikalingiausia.

Siekdama paskatinti Biržų rajono savivaldybės gyventojus ir svečius atsisakyti važiavimo automobiliu ir taip prisidėti prie švaresnės aplinkos išsaugojimo, Taryba nutarė, kad UAB „Biržų autobusų parko“ keleiviai vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais Biržų rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2024 m. sausio 1 d. bus vežami nemokamai. Bendrovės nuostoliai, susidarę nemokamai vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, bus kompensuojami iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

Taryba pritarė, kad Biržų krašto muziejus „Sėla“ (ne daugiau kaip už 15 000 Eur be PVM) įsigytų tarnybinį lengvąjį automobilį muziejaus funkcijoms vykdyti.

Biržų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Biržų aeroklubo 2023 m. spalio 21 d. prašymą bei Biržų rajono savivaldybės mero (2023 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. M-154 „Dėl darbo grupės pasiūlymams mokesčių tarifų ir lengvatų klausimais teikti sudarymo“) sudarytos darbo grupės siūlymą teikti žemės mokesčio lengvatą, nusprendė sumažinti 90 proc. 2023 m. valstybinės žemės nuomos mokestį Biržų aeroklubui už 71,07 ha ploto žemės sklypą Biržų r. sav., Širvėnos sen., Biržų k., Veterinarijos g. 18.

Biržų rajono savivaldybės informacija