Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Įvyko pirmasis Šeimos tarybos posėdis

Įvyko pirmasis Šeimos tarybos posėdis Biržų rajono savivaldybės nuotr.

Birželio 7 dieną įvyko pirmasis Šeimos tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, mero patarėja Joana Kvedaravičienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, kiti šeimos tarybos nariai: Eligija Bačiūnienė, Edita Čepokienė, Valė Kuprovskienė, Samanta Majauskienė, Kristina Pikūnė, Vaidutė Stankevičienė, Žaneta Taurienė. Dvi šeimos tarybos narės posėdyje dalyvauti negalėjo.

Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos taryba analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, lemiančių šeimų padėtį Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą; teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat ir dėl paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) Savivaldybėje plėtros; teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo; šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo; kitų šeimoms aktualių klausimų. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje įgyvendinimo tobulinimo.

Pirmojo posėdžio metu, kaip ir priklauso pagal nuostatus, buvo išrinktas šeimos tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Biržų rajono savivaldybės šeimos tarybos pirmininku vienbalsiai išrinkta nevyriausybinės organizacijos atstovė Samanta Majauskienė. Būti Biržų rajono savivaldybės šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja S. Majauskienė pasiūlė E. Balčiūnienę. E. Balčiūnienės kandidatūra atitiko Šeimos tarybos nuostatų 10 punktą – jeigu Šeimos tarybos pirmininku išrenkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, tai Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas, todėl Biržų rajono savivaldybės šeimos tarybos pirmininko pavaduotoju vienbalsiai išrinkta Eligija Balčiūnienė. Biržų rajono savivaldybės šeimos tarybos sekretore taip pat vienbalsiai išrinkta Ina Romanova.

Jau pirmojo posėdžio metu buvo pradėta svarstyti, kaip Biržus padaryti draugiškesnius ir patrauklesnius šeimoms, pavyzdžiui, buvo aptarta galimybė Biržų mieste įrengti vaiko ir mamos kambarius (mažyliams vystyti ir maitinti), diskutuojami vaikų stovyklų ir Savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių pritaikomumo mamoms su mažamečiais vaikais (jų vežimėliams) klausimai.

Kitas šeimos tarybos posėdis planuojamas ne vėliau kaip po 3 mėnesių.

Biržų rajono savivaldybės informacija