Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įvyko susitikimas su Lietuvos skautijos atstovais

Įvyko susitikimas su Lietuvos skautijos atstovais

Lapkričio 21 d. Biržų rajono savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatorė Vesta Strelcova, savivaldybės mero patarėja Toma Karvelytė-Janulionienė, savivaldybės mokyklų vadovai susitiko su NVO Lietuvos skautijos atstovais. Susitikimo metu pristatyta organizacijos veikla, galimybės vaikams, jaunimui ir suaugusiems, norintiems būti skautais. Susitikime diskutuota apie galimybę Biržų rajono savivaldybei sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos skautija.

Tai suteiktų pagrindą Biržų rajono savivaldybei gauti šią naudą:

 • Lietuvos skautija gali suteikti neformalųjį vaikų švietimą – 3 skirtingo amžiaus vaikams akredituotas NVŠ programas.
 • Lietuvos skautija gali suteikti pedagogams neformaliojo vaikų švietimo (būrelių mokyklose) plėtimo galimybes.
 • Lietuvos skautija gali suteikti akredituotus mokymus kvalifikacijai savanorių kvalifikacijai kelti.
 • Lietuvos skautija gali prisidėti pagal poreikį savanoriaudami renginiuose, valstybinių švenčių metu.
 • Lietuvos skautija yra pagalba krizinių atveju metu Covid-19 ir prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą.
 • Moksleiviai Lietuvos skautijoje gali turėti socialinių pilietinių valandų.
 • Pilietinio neginkluoto pasipriešinimo ugdymas.
 • Suteikiamos visos reikalingos priemonės paruošti naujus vadovus.

Lietuvos skautijai suteikiamos šios galimybės:

 • Naujų vadovų paieška.
 • Naujų vienetų steigimas.
 • Organizacijos plėtra ir veiklos užtikrinimas.
 • Įgyvendinti savo tikslą – ugdyti jauną ir pilietišką žmogų bei kurti gražesnį pasaulį.

Dalyvavę mokyklų vadovai teiravosi apie finansinius įsipareigojimus bei vadovų mokymus. Nutarta parengti sprendimo projektą dėl bendradarbiavimo ir jį teikti svarstyti Biržų rajono savivaldybės tarybai.

Daugiau apie Lietuvos skautiją galite sužinoti internetiniame puslapyje ir Facebook puslapyje

 

Biržų rajono savivaldybės informacija