Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kviečiame atkreipti dėmesį į parengtus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė natūralių pievų ir ganyklų, taip pat pelkių ir šaltinynų žemėlapius.

Nustačius natūralias pievas ir ganyklas, tokių plotų negalima suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką. O pelkėse ir šaltinynuose draudžiama vykdyti sausinimo darbus, keisti šaltinynų hidrologinį režimą, ardyti pelkių augalinę dangą, paversti ariamąja žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais.

Jei žemės savininkai nesutinka su patvirtintuose žemėlapiuose pateikiama informacija, galit pateikti Tarnybai prašymą dėl pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių keitimo.

NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIAI 

Biržų rajono savivaldybės informacija