Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Maudyklų vandens kokybė atitinka reikalavimus

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti gegužės 22 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.

Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +16,5 C°, Jaunimo parke +16,1 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +17,1 C°.

Kitas mėginys bus imamas birželio 5 d.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija