Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Šaukiamas Biržų rajono savivaldybės tarybos septintasis posėdis

ŠAUKIAMAS BIRŽŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEPTINTASIS POSĖDIS

Šaukiamas Biržų  rajono savivaldybės  tarybos  septintasis  posėdis,  kuris  įvyks  2023  m. rugsėjo 28  d. (ketvirtadienį) 10.00 val. Biržų pilies arsenalo salėje. 

Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus (norėdami susipažinti su Savivaldybės tarybos sprendimo projektu spauskite ant klausimo –  nuorodos):

     TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS:

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-20 Nr. TSP-301) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-20 Nr. TSP-296) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Dalia Šarkūnienė, Biudžeto skyriaus vedėja).
 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo (2023-09-07 Nr. TSP-276) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Dalia Šarkūnienė, Biudžeto skyriaus vedėja).
 4. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023−2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės ,,Investicijos į melioracijos sistemas“ (2023-09-08 Nr. TSP-277) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Rimantas Šikšnys, Žemės ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius).
 5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti (2023-09-20 Nr. TSP-295) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, papildoma pranešėja Dalia Šarkūnienė, Biudžeto skyriaus vedėja).
 6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (2023-09-19 Nr. TSP-291) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 7. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto naudojimo ir paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-15 Nr. TSP-280) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 8. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-15 Nr. TSP-281) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 9. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-15 Nr. TSP-282) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 10. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų“ pakeitimo (2023-09-19 Nr. TSP-288) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja  Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl vietinių rinkliavų“ pakeitimo (2023-09-19 Nr. TSP-289) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 2. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai (2023-09-19 Nr. TSP-290) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Aldona Jurkštaitė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas).
 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo (2023-09-18 Nr. TSP-283) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas).
 4. Dėl Biržų krašto muziejaus „Sėla“ nuostatų patvirtinimo (2023-09-12 Nr. TSP-278) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas).
 5. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Biržų rajono  savivaldybės  visuomeninės  sporto   tarybos   sudarymo“ pakeitimo  (2023-09-20  Nr. TSP-298) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas).
 6. Dėl Partnerystės sutarties (2023-09-19 Nr. TSP-286) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė).
 7. Dėl žemės ploto, esančio Biržų r. sav., Vabalninko sen., Mieliūnų k., Miško g., priskirtino neprivatizuojamai žeme (2023-09-19 Nr. TSP-287) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė).
 8. Dėl Biržų    rajono   savivaldybės  gatvių    geografinių   charakteristikų    (2023-09-19 Nr. TSP-292) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Vaida Bajorūnienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė).
 9. Dėl Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo (2023-09-07 Nr. TSP-274) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Jurgita Bruniuvienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė).
 10. Dėl Biržų  rajono  savivaldybės  aplinkos  apsaugos  rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos pakeitimo (2023-09-07 Nr. TSP-275) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Jurgita Bruniuvienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė).
 11. Dėl Biržų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo pakeitimo (2023-09-19 Nr. TSP-293) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas).
 12. Dėl pritarimo projekto „Susisiekimo komunikacijų (kelių) Biržų r. sav., Vabalninko sen., vietinės reikšmės kelio Nr. 043 (šiaurinis aplinkkelis) kapitalinio remonto projektas“ įgyvendinimui (2023-09-19 Nr. TSP-294) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas).
 13. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-19 Nr. TSP-284) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas).
 14. Dėl pritarimo projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui Biržų rajono savivaldybėje (2023-09-19 Nr. TSP-285) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Simona Gudienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja).
 15. Dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (2023-09-20 Nr. TSP-300) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Simona Gudienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja).
 16. Dėl Biržų kultūros centro nuostatų pakeitimo (2023-09-20 Nr. TSP-299) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas).
 17. Dėl Biržų rajono savivaldybės ir Pakruojo rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties (2023-09-20 Nr. TSP-297) teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius).

            PAPILDOMI KLAUSIMAI:

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus bei Savivaldybės tarybos komitetų įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo (2023-09-21 Nr. TSP-303) teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius).
 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (2023-09-21 Nr. TSP-302) teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius).
 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono savivaldybės poliklinikos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (2023-09-22 Nr. TSP-304) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Armandas Dujevičius, Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).
 4. Biržų rajono savivaldybės taryba sprendimas dėl leidimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui  dalyvauti  Biržų  rajono  savivaldybės  sveikatos  centro  veikloje  (2023-09-22  Nr. TSP-305) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Armandas Dujevičius, Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).
 5. Dėl Sveikatos  priežiūros   įstaigų   finansavimo  komisijos   sudarymo   (2023-09-25  Nr. TSP-306) teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Armandas Dujevičius, Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

Tarybos posėdžio pabaigoje bus Savivaldybės tarybos mažumos valanda, kurios metu Tarybos mažumos atstovai galės užduoti klausimų Savivaldybės merui, vicemerui (-ams), Administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus.

Darbotvarkės projektas dar gali būti papildytas

  Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus informacija