Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Biržų turizmo ir verslo informacijos centras kviečia prisijungti į Verslo mentorystės klubą

Biržų turizmo ir verslo informacijos centras kviečia prisijungti į Verslo mentorystės klubą

VERSLO MENTORYSTĖS KLUBAS 

Vizija –stipri ir aktyvi Biržų verslo bendruomenė.

Misija – verslo žinių dalijimasis siekiant asmeninio ir verslo augimo.

Dalindamiesi savo patirtimi, Mentoriai struktūruoja savo sukauptą patirtį, identifikuodami asmeninius sėkmės paternus, t.y., veiksmus, nuostatas, įpročius ar kitus elementus, kurie prisidėjo prie to, kad jie taptų sėkmingi ir laimingi. O šitai darydami, jie treniruoja labai svarbias kritines lyderystės kompetencijas: klausymosi, klausinėjimo ir istorijų pasakojimo.

Tapk mentee, jei:

  • Turi verslo kūrimo ar plėtojimo tikslų;
  • Gyveni Biržų rajone;
  • Esi iniciatyvus ir gali skirti bent 2+ valandas per mėnesį puoselėti mentorystės ryšį.

Mentorystė - vienas iš efektyviausių būdų dalintis patirtimi. Tęstinis procesas, kurio metu Mentorius savo mokiniui verslininkui (Mentee) perteikia gyvenimiškus ir profesinius pavyzdžius, taip pat padeda, palaiko, nukreipia ir motyvuoja siekti išsikeltų tikslų.

Mentorius – neatlygintinai, reikšminga patirtimi, žiniomis ir patarimais besidalinantis savo srities specialistas, verslininkas, profesionalas.

Verslininkas (mentee) – asmuo, kuriantis ar turintis verslą ir siekiantis jį kokybiškai plėtoti tam pasitelkiant mentoriaus patarimus, patirtį ar pagalbą.

MENTORYSTĖS EIGA

  1. Mentorių komandos surinkimas. Biržų turizmo ir verslo informacijos centro Verslo konsultantas atrenka ir sudaro mentorių komandą.
  2. Dalyvių atranka.Peržiūrimos programoje norinčių dalyvauti dalyvių anketos ir atrenkami dalyviai.
  3. Įvadinis mentorystės susitikimas. Jo metu mentoriai susitinka su programoje norinčiais dalyvauti verslo atstovais. Dalyviai ir mentoriai yra suskirstomi poromis individualioms konsultacijoms. Konsultacijos vyksta pagal mentoriaus ir programos dalyvio sutartą grafiką, pasirinktu laiku bei komunikacijos būdu, bet nerečiau nei 1 kartą per mėnesį. Kiekvienas verslininkas drauge su jam priskirtu mentoriumi konsultuojasi visos programos metu.
  4. Tarpinis susitikimas.Jame dalyviai pristato kartu su mentoriumi išsikeltus tikslus, uždavinius, iššūkius ir pasiektus rezultatus. Po pristatymo dalyviams patarimus duoda ne tik jo mentorius, bet ir kiti ekspertai.
  5. Programos rezultatų pristatymas. Pasibaigus programai, vyksta finaliniai dalyvių pristatymai. Jų metu įvertinama, ar buvo pasiekti išsikelti tikslai, pasidalinama išmoktomis pamokomis ir atradimais.

Mentorių ir mentee registracija:

MENTORIAUS REGISTRACIJOS FORMA

VERSLO MENTORYSTĖS DALYVIO/MENTEE REGISTRACIJOS FORMA

VERSLO MENTORYSTĖS KLUBO ATRANKOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Biržų turizmo ir verslo informacijos centro informacija