Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

Biržų švietimo pagalbos tarnyba, neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorė Biržų rajono savivaldybėje, kaip ir kasmet kviečia 2021 m. lapkričio 15–21 dienomis prisijungti prie Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos  kvietimo  įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

Dvidešimt antrosios suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja išplaukia iš poeto Vytauto Mačernio prieš 80 metų parašytų minčių, kurios ir šiandien nepraranda prasmės:

„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks uždavinys, atsistojęs žmogui prieš akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja šiokio tokio jėgų įtempimo, vilties kliūtį nugalėti, baimės, nerimavimo, susikoncentravimo. Taip, kaip imtyninko raumenys nesigimnastikuojant suskystėja, tampa nebetvirti, taip žmogaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, susiniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, nežinąs, kas jis yra. Siela it guma, jei ji netampoma, vėliau nebeišsitempia. Ją reikia lavinti, kaip sportininkas lavina savo kūną, kuris galėtų pasiekti vis didesnius rezultatus. Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas..“ (Vytautas Mačernis, 1941.II.5)

Įsiskaitykime dar kartą į šias mintis ir pagalvokime, ką per mokymosi savaitę mes patys galėtume bei mūsų suaugę mokiniai, mūsų įstaigos ir organizacijos galėtų ugdytis, lavintis ir tobulinti, kad mūsų visų gyvenimas taptų labiau kokybiškas, o mokymasis neturėtų stabdžių.

Kviečiame visas Biržų rajono švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą  mūsų savivaldybėje ir skirti bent po 1 renginį suaugusiųjų švietimui. Pakvieskime vieni kitus į savo renginius!  

Dalyvio anketą rasite adresu: https://bit.ly/2YTrsb4  

Prašome užpildyti iki spalio 21 d.

Planuodami Mokymosi savaitės renginius atsižvelkime į Covid-19 situaciją. Pagalvokime apie susitikimus „gyvai“ ir virtualiai, Būkime sąmoningi ir pilietiški, planuokime renginius atsakingai ir laikydamiesi rekomendacijų.

Biržų švietimo pagalbos tarnybos informacija