Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00068

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas (PASA00068)