Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Techninės sąlygos

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimas

Techninės sąlygos reikalingos statiniams melioruotoje žemėje projektuojant kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas, miško įveisimo sklypus, vandens telkinius ir kitus įrenginius bei statinius.

Techninės sąlygos išduodamos fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikus prašymą, arba pagal savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus projektavimo (prisijungimo) sąlygų paraišką.

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklės, patvirtintos: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D-673 „Dėl žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“.

Dėl techninių sąlygų išdavimo kreiptis į Žemės ūkio skyrių:

Prašymas teikiamas tiesiogiai Rimantui Šikšniui,  203 kab., Vytauto  g. 38, Biržai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu rimantas.siksnys@birzai.lt.  

Prašymo forma