Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Nuotekų tvarkymas

Prisidėkite prie gamtos išteklių išsaugojimo – čia svarbus kiekvieno indėlis

Nuotekų tvarkymo atmintinė

  • Biržų miesto aglomeracijoje centralizuotais nuotekų tinklais 2020-12-31 naudojosi 91,4 % gyventojų. Sudarytų su UAB ,,Biržų vandenys“ sutarčių dėl individualių namų įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičius 2018-2020 m. tolygiai didėjo: 2018 m. sudaryta 90, 2019 m. – 105, 2020 m. – 176 sutartys. Nelegaliai prie buitinių nuotekų tinklų prisijungę, nuotekas į griovius išleidžiantys ar kitaip netinkamai jas tvarkantys gyventojai nuolat rizikuoja užsitraukti ne tik kaimynų nemalonę, bet ir aplinkosaugininkų skiriamą baudą. Nevalytos ir nepakankamai išvalytos nuotekos teršia paviršinius ir požeminius vandens telkinius, dirvožemį, o tai neišvengiamai daro žalą aplinkai. Nuotekose didžiąją medžiagų dalį sudaro maistinės medžiagos, tokios kaip azotas ir fosforas, kurios kenkia gėlo vandens ir jūrų aplinkai ir lemia eutrofikaciją – pernelyg greitą dumblių bei aukštesniųjų augmenijos formų augimą, kuris sutrikdo organizmų pusiausvyrą vandenyje ir daro neigiamą poveikį vandens telkinių būklei.
  • Savivaldybė, bendradarbiaudama su UAB „Biržų vandenys“ ir siekdama, kad Biržų miesto aglomeracijoje 98 % susidarančių nuotekų būtų surenkama centralizuotai, skatina ir kviečia gyventojus individualių namų įrenginius jungti prie nutiestos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, teikia informaciją apie rangos įmones, prijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbus vykdančias išsimokėtinai, teikia informaciją apie prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarką. 2006–2014 m. į vandentvarkos projektus investuota 11 milijonų eurų, nutiesta 17 km vandentiekio, beveik 36 km nuotekų tinklų.

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone 2014-2020 m.

  • 2020 m. gruodžio 4 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-259 patvirtintas Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašas. Sprendimu taip pat nustatyti piniginių kompensacijų dydžiai pastatų savininkams, 2021 m. sausio 1 d. - 2022 m. spalio 1 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksloatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. T-259

Informacija gyventojams dėl individualių namų įrenginių prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų teikiama UAB ,,Biržų vandenys“ (Rotušės g. 30, 209 kab., tel. 8 686 41 062, tel. 8 611 44714, (8 450) 31 497 el. paštas info@birzuvandenys.lt).

  • Aplinkos apsaugos pareigūnai, Savivaldybės ir  UAB ,,Biržų vandenys“ specialistai kasmet tikrina, kaip gyventojai tvarko buitines nuotekas ir laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų. Primename, kad nuotekų kaupimui turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.
  • Privalu užtikrinti periodišką (ir laiku) sukauptų nuotekų išvežimą. Nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų dumblas negali patekti į gamtinę aplinką. Taip pat labai svarbu, kad gyventojai, individualiai tvarkantys nuotekas, turėtų sutartis su nuotekų vežėjais remiantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Gyventojai privalo turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus. Už netinkamą nuotekų tvarkymą gresia administracinė bauda nuo 60 iki 300 eurų (ANK 246 str. 1d.).