Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Nuotekų tvarkymas

Prisidėkite prie gamtos išteklių išsaugojimo – čia svarbus kiekvieno indėlis

Nuotekų tvarkymo atmintinė

Savivaldybė, bendradarbiaudama su UAB „Biržų vandenys“ ir siekdama, kad Biržų miesto aglomeracijoje 98 % susidarančių nuotekų būtų surenkama centralizuotai, skatina ir kviečia gyventojus individualių namų įrenginius jungti prie nutiestos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, konsultuoja gyventojus, teikia informaciją apie prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarką.

 • 2020 m. gruodžio 4 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-259 patvirtintas Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašas. Sprendimu taip pat nustatyti piniginių kompensacijų dydžiai pastatų savininkams, 2021 m. sausio 1 d. - 2022 m. spalio 1 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksloatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.
  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. T-259
 • 2022 m. gruodžio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-284 patvirtintas Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašas. Sprendimu taip pat nustatyti piniginių kompensacijų dydžiai pastatų savininkams, 2023 m. sausio 1 d. – 2024 m. spalio 1 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksloatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.
  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-284

  Informacija gyventojams dėl individualių namų įrenginių prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų teikiama UAB ,,Biržų vandenys“ (Rotušės g. 30, tel. 8 450 32052, el. p. apskaita@birzuvandenys.lt)


 • 2022 m. vasario 21 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-57 „Dėl Kompensacijų pastatų savininkams už įsirengtą individualų nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyti skiriamų piniginių kompensacijų dydžiai pastatų savininkams (fiziniams asmenims), 2022 m. balandžio 1 d. – 2024 m. spalio 15 d. įsirengus individualų nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą. Sprendimu taip pat patvirtintas kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas.
  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-57


 • Aplinkos apsaugos pareigūnai, Savivaldybės ir  UAB ,,Biržų vandenys“ specialistai kasmet tikrina, kaip gyventojai tvarko buitines nuotekas ir laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų. Primename, kad nuotekų kaupimui turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.
 • Privalu užtikrinti periodišką (ir laiku) sukauptų nuotekų išvežimą. Nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų dumblas negali patekti į gamtinę aplinką. Taip pat labai svarbu, kad gyventojai, individualiai tvarkantys nuotekas, turėtų sutartis su nuotekų vežėjais remiantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Gyventojai privalo turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus. Už netinkamą nuotekų tvarkymą gresia administracinė bauda nuo 60 iki 300 eurų (ANK 246 str. 1d.).

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone

Apaščios upės dalies pakrantės tyrimas georadaru  (2021 m.)

Tyrimo metu inventorizuoti Apaščios upės pakrantėje rasti požeminiai nuotekų tinklai. Surinkta erdvinė informacija apie paviršinių lietaus nuotekų infrastruktūrą upės pakrantėje. Gauta informacija patalpinta GIS žemėlapyje, tokiu būdu padedant įgyvendinti aplinkosaugines priemones, stebėseną ir kontrolę.
Detaliau apie tyrimą: https://arcg.is/1ra0Xv1