Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Užterštų teritorijų tvarkymas

Širvėnos ežero valymas

2010 m. Savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti Širvėnos ežero valymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo I etapo pirmos dalies projektą. Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“. Projekto metu išvalyta ežero dalis prie Agluonos upės žiočių ir ežero dalis prie centrinės maudyklos. Išvalyta 15 ha ežero ploto, pašalinta 58180 m3 dumblo ir nuosėdų, sutvarkyta 3,8 ha pakrantės. Bendra projekto vertė – 2,988 mln. Lt, iš jų 2,494 mln. Lt – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 494 tūkst. Lt – Savivaldybės lėšos.

 

2013 - 2014 m., įgyvendinant ežero valymo I etapo antros dalies projektą, išvalyta dar 10 ha ežero ir sutvarkytos pakrantės ties Astravo užtvanka ir Jaunimo parku. Bendra projekto vertė – 2,604 mln. Lt, iš jo ES dalis – 2,344 mln. Lt

 


Katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4 sutvarkymas

Užterštos katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymo darbai atlikti 2017 m. 2016 m. lapkričio 22 d. pasirašyta Biržų rajono savivaldybės administracijos ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sutartis dėl Europos sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto „Užterštos katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymas“ įgyvendinimo. Bendra projekto vertė – 38 tūkst. eurų. Katilinės teritorijos sutvarkymo darbus atliko viešojo pirkimo konkursą laimėjusi VšĮ „Grunto valymo technologijos“. Įgyvendinus Projektą, sutvarkyta naftos produktais užteršta katilinės teritorija Plento g. 4, Biržuose: iškastas naftos produktais užterštas žemės paviršiaus gruntas, išmontuoti ir išvežti naftos produktų laikymui naudoti rezervuarai,  vamzdynai, rezervuarų pamatai/laikikliai. Pašalinus užterštą paviršinį grunto sluoksnį, į jo vietą paskleistas atvežtinis švarus gruntas. Atliktas išvalytos teritorijos kontrolinis tyrimas, parengta užterštos teritorijos tvarkymo ataskaita.

Valomos praeityje užterštos teritorijos Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k.

Savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš dalies finansuojamą  projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0040 „Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas“.

Projekto tikslas – sutvarkyti Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas, siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažinant grunto bei gruntinio vandens užterštumo lygį. Įgyvendindama Projektą, Savivaldybė nuosavomis lėšomis turės padengti 5 procentų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Planuojamos Savivaldybės lėšos – 20 847,63 Eur, Europos Sąjungos fondų lėšos – 396 104,88. Bendra projekto vertė – 416 952,51 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Darbus vykdo UAB ,,Vilniaus betono demontavimo technika”. 2021–2022 m. buvo valomos praeityje cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos – iškasamas užterštas gruntas, šalinamos buvusios naftos bazės statinių liekanos. Užterštas gruntas bus pakeistas švariu, atlikti liekaninio grunto užterštumo lygio tyrimai. Kratiškių k. užterštos teritorijos tvarkymo darbai jau baigti. Einoryse ir Svirgeliškiuose dėl projekto vykdymo metu nustatytos papildomos taršos vykdomas papildomų šių teritorijų tvarkymo darbų planavimas. Darbus tikimasi baigti 2023 m.