Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Germaniškyje gerėja vandens kokybė

Germaniškyje gerėja vandens kokybė UAB „Biržų vandenys“ nuotrauka

Dėl naujų įrenginių geriamojo vandens kokybė pagerėjo daugiau nei pusantro šimto  UAB „Biržų vandenys“ vartotojų, gyvenančių Germaniškyje. Tai maždaug pusei kaimo gyventojų. Germaniškyje pagal statistikos departamento duomenis gyvena 251 žmogus.

Čia pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, kurių pajėgumas 7 kub. m. vandens per valandą  (per metus šioje vietovėje vandens poreikis yra apie 10 800 kubinių metrų). Nuo  per didelio geležies kiekio vanduo išvalomas deguonies dėka, be jokių chemikalų ar jų junginių. Me­cha­ni­niai van­dens nu­ge­le­ži­ni­mo filt­rai tir­pius dvi­va­len­tės ge­le­žies jun­gi­nius, są­vei­kau­jant su ore esan­čiu de­guo­ni­mi, pa­ver­čia ma­žai tir­piu tri­va­len­čiu ge­le­žies hid­rok­si­du (rū­di­mis), ku­rios me­cha­ni­nės filt­ra­ci­jos bū­du vi­siš­kai pa­ša­li­na­mos iš van­dens.

Lapkričio pirmoje pusėje yra planuojamas kaimo teritorijoje dar vandens linijų papildomas praplovimas. Po kurio galimas laikinas vandens drumstumo padidėjimas. Ir tuomet jau viskas – lauksime rezultato, kuris bus jaučiamas kitų metų sausį, vasarį. Nors statytojai sako, kad vanduo pasikeičia ir gyventojai pajunta pokyčius po pusės metų.

Taip pat pastatytas pastatas, kuriame įrengti vandens gerinimo įrenginiai, teritorijoje išvedžioti nauji vandentiekio vamzdžiai, įdiegtas automatizavimas.

Pagerinti kaimo gyventojų vartojamą vandenį buvo būtinybė atsiradus galimybei iš sutaupytų projektinių lėšų tuos darbus pasidaryti. Rizikavome, bet pasiryžome per trumpą laiką parengti, suderinti pirkimus, suprojektuoti vandens nugeležinimo įrenginius bei juos pastatyti.

Šiuo metu džiaugiamės, nors ne itin sparčiais, tačiau užtikrintais žingsniais einant link tikslo – tiekti geros kokybės vandenį visame rajone esamiems vartotojams. Todėl prašome visų gyventojų ir bendruomenių supratingumo, kantrybės, kadangi darbai reikalauja laiko resursų ir investicijų.

Ši investicija įgyvendinta pasinaudojus Sanglaudos fondu (APVA), UAB „Biržų vandenys“ ir Biržų rajono savivaldybės skirtomis lėšomis.

 

UAB „Biržų vandenys“ informacija