Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Želdinių pertvarkymo darbai įgyvendinant viešųjų erdvių sutvarkymo projektus

Norime dar kartą priminti, kad Biržų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) įgyvendina Viešųjų erdvių Biržų miesto, regioninio parko teritorijoje, modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui bei Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimo, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus projektus. Įgyvendinant šiuos ES lėšomis finansuojamus projektus pradedami darbai pagal J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projektą ir Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektą.

Statybos rangovas UAB ,,Svalex“ (toliau – Rangovas) jau pradėjo įgyvendinti J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projektą, kur pirmuoju etapu pašalinti medžiai: 3 klevai, 10 liepų ir 2 eglės. Nupjauti medžiai buvo blogos, nepatenkinamos būklės želdiniai, taip pat tokie medžiai, kurių nepavyko išsaugoti dėl projektuose numatytų sprendinių statant ir rekonstruojant statinius. Šiame projekte buvo numatyta iš viso šalinti apie 22 vnt. medžių, tačiau Savivaldybė, bendradarbiaudama su Rangovu, ieško alternatyvių sprendinių, kurie padėtų išsaugoti kaip galima daugiau aikštės medžių. Šiuo metu daugiau medžių šalinamo darbų nėra numatyta. Taip pat norime pabrėžti, kad projekto metu želdiniai ne tik bus šalinami, tačiau nemažai jų bus ir sodinama: apie 72 vnt. naujų medžių (paprastasis klevas, ginalinis klevas, sedula, gudobelė, šermukšnis ir pan.) ir apie 1909 vnt. akcentinių įvairių krūmų (gudobelė, kaulenis, šluotelinė hortenzija, jazminas, lanksva ir kt.).

Statybos rangovai AB „Panevėžio statybos trestas“ ruošiasi statybos darbų pradžiai, įgyvendinant Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektą, kurio metu numatyta šalinti tiek želdinių: 4 liepos (3 liepos – Radvilos gatvėje, 1 − Birutės gatvėje), 1 beržas –  paplūdimio teritorijoje, 4 vnt. vakarinių tujų – Birutės gatvėje bei tųjų ir eglių gyvatvores – Radvilos gatvėje. Įgyvendinat šį projektą numatytas medžių būklę gerinantis genėjimas, vizualinei ir bioįvairovei padidinti bus sodinami nauji žydintys medžiai ir krūmai: 20 vnt. medžių (paprastasis klevas, paprastasis uosis, pelkinis ąžuolas, paprastoji ieva, trapusis gluosnis ir pan.) ir apie 1134 vnt. akcentinių krūmų (ožekšnis, raugerškis, pūslenis, putinas, jazminas ir kitų), įrengiami nauji gėlynai ir žaliųjų vejų plotai.

Tikimės, jog įgyvendinus Viešųjų erdvių sutvarkymo projektus, želdiniai kartu su statiniais praturtins pastatų ir kompleksų architektūrinę kompoziciją, suformuos estetišką miesto vaizdą ir užtikrins jame ekologinį stabilumą.

Biržų rajono savivaldybės informacija