Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimą ir išmokėjimą