Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Dėl šildymo sezono

  • DĖL 2021-2022 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS:
  • Nuo 2021 m. rugsėjo 22 d. paskelbta 2021-2022 m. šildymo sezono pradžia švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Biržų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymai Nr. A-682 ir Nr. A-684.
  • Biržų rajono savivaldybėje 20212022 m. šildymo sezono pradžia paskelbta spalio 4 d. Įsakymo Nr. 701.
  • šilumos vartotojai, suderinę su pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais, turi teisę, jeigu yra techninės galimybės, patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant higienos normų.
  • DĖL 2020-2021 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS:
  • Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A-243 pakeitimu Nr. A-276 2020-2021 m. šildymo sezono pabaiga paskelbta 2021 m. gegužės 1 d.

Šildymo sezono pradžią/pabaigą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas;

2. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.