Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Paskelbti vieši aukcionai

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje  http://www.evarzytynes.lt

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daina Kolomakienė, Vytauto g. 38, Biržai, mob. 8 682 53930, el. p. daina.kolomakiene@birzai.lt.

NAUJAS AUKCIONAS

Registracija į elektroninį aukcioną vyks nuo  2023-04-12 00.00 val. iki 2023-04-13 23.59 val. Elektroninio aukciono pradžia: 2023-04-17 9.00 val. Elektroninio aukciono pabaiga: 2023-04-18 13.59 val.

Viešo aukciono būdu parduodama  negyvenamoji patalpa – mokykla (su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1 (1/2 iš 3,43 kv. m), a-2 (1/2 iš 4,42 kv. m); bendro naudojimo patalpų plotas: 3,93 kv. m)) Biržuose, Kęstučio g. 1-8, unikalus Nr. 4400-2052-8834:5099, bendras plotas – 307,29 kv. m. Patalpa – mokykla parduodama kartu su šiluminiu mazgu.

Patalpos yra antro aukšto ir pastogės patalpose. Antro aukšto patalpų plotas – 190,97 kv. m, pastogės patalpų plotas – 116,32 kv. m.

Žemės sklypo Biržuose, Kęstučio g. 1 (kadastro numeris – 3604/0031:6, Biržų m. k. v., unikalus Nr. 3604-0031-0006, bendras plotas – 0,0717 ha) 0,0157 ha ploto dalis, priskirta įstatymų nustatyta parduodamai negyvenamajai patalpai – mokyklai (unikalus Nr. 4400-2052-8834:5099) eksploatuoti, bus išnuomojama.

Žemės sklypas išnuomojamas 29 metams.

Žemės sklypo nuomos sutartį su aukciono laimėtoju sudarys Nacionalinė žemės tarnyba.

Žemės sklypo nuomos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas, nuo nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 27200 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50 Eur, aukciono dalyvio garantinis įnašas –  2720 Eur.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis. Apžiūros laiką iš anksto suderinti su Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiąja ūkio reikalų specialiste Gražina Strazdiene, mob. 8 682 54064, el. paštas grazina.strazdiene@birzai.lt

AUKCIONO SĄLYGOS

NAUJAS AUCIONAS

Registracija į elektroninį aukcioną vyks nuo  2023-04-26 00.00 val. iki 2023-04-27 23.59 val. Elektroninio aukciono pradžia: 2023-05-02 9.00 val. Elektroninio aukciono pabaiga: 2023-05-03 13.59 val.

Vaizdingoje vietoje, prie Širvėnos ežero Biržuose, Ežero g. 4, parduodamas gyvenamasis namas: paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), bendras plotas – 372,58 kv. m, statybos metai – 1930; ūkinis pastatas: bendras plotas – 30,00 kv. m, statybos metai – 1980, sienos – medis su karkasu, stogas – šlaitinis; kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (lauko tualetas, šiukšlių dėžė, šulinys): statybos metai – 1980 ir valstybinės žemės sklypas: plotas – 0,1464 ha.

                      Pradinė pardavimo kaina – 26100 Eur. Dalyvio garantinis įnašas –  2610 Eur. Registracijos mokestis – 50 Eur.

 Dėl turto apžiūros kreiptis į Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Aldoną Jurkštaitę, mob. 8 618 02568, el. paštas aldona.jurkstaite@birzai.lt.  

AUKCIONO SĄLYGOS

NAUJAS AUKCIONAS

Registracija į elektroninį aukcioną vyks nuo  2023-04-26 00.00 val. iki 2023-04-27 23.59 val. Elektroninio aukciono pradžia: 2023-05-02 9.00 val. Elektroninio aukciono pabaiga: 2023-05-03 13.59 val.

Parduodamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas  žemės sklypas Biržų r. sav., Kvetkų k., Vytauto g. 26:

 kultūros namų pastatas, paskirtis – mokslo, bendras plotas – 228,52 kv. m, statybos metai – 1958, vieno aukšto, sienos plytų, stogas šlaitinis (pastatas po 2023 m. kovo 19 d. įvykusio gaisro, kurio metu nudegė pastato stogas, vidaus patalpos sulietos vandeniu).

valstybinės žemės sklypas: plotas – 0,1700 ha. 

Pradinė pardavimo kaina – 4204 Eur. Dalyvio garantinis įnašas – 420 Eur. Registracijos mokestis – 50 Eur.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis. Apžiūros laiką suderinti su Papilio seniūnijos seniūnu Renu Čygu tel.: (8 450) 58 198, mob. 8 610 44571, el. paštas papilys@birzai.lt.

AUKCIONO SĄLYGOS

PAKARTOTINIAI AUKCIONAI

Registracija į elektroninius aukcionus vyks nuo  2023-03-20 00.00 val. iki 2023-03-21 23.59 val. Elektroninių aukcionų pradžia 2023-03-23 9.00 val., pabaiga  2023-03-24  13.59 val.

Parduodamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas ir jam priskirti valstybinės žemės sklypai:

Pastatas–mokykla ir kiemo statiniai (šulinys) bei jiems priskirtas 0,3098 ha žemės sklypas Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 39.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 10211 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50 Eur, aukciono dalyvio garantinis įnašas –  1021 Eur.

Dėl turto apžiūros kreiptis į Vabalninko seniūnijos seniūną Laimutį Braždžionį,

tel. (8 450)  54 246, mob. 8 698 80 126.

Pastatas–mokykla su sandėliu bei jiems priskirtas 1,5633 ha žemės sklypas Biržų r. sav., Kvetkų k., Vytauto g. 10.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 12909 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50 Eur, aukciono dalyvio garantinis įnašas – 1291 Eur.

Dėl turto apžiūros kreiptis į Papilio seniūnijos seniūną Reną Čygą,

tel. (8 450)  58 198, mob. 8 610 44 571.
 AUKCIONO SĄLYGOS AUKCIONO SĄLYGOS

Pastatas–mokykla su sandėliu ir kiemo statiniais bei jiems priskirtas 0,3112 ha žemės sklypas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Anglininkų k., Liepų g. 34.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 8981 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50 Eur, aukciono dalyvio garantinis įnašas –  898 Eur.

Dėl turto apžiūros kreiptis į Širvėnos seniūnijos seniūną Saulių Eigirdą, tel. (8 450)  31 880, mob. 8 679 46 202.

Pastatas–kultūros namai bei jiems priskirtas 0,4126 ha žemės sklypas Biržų r. sav., Parovėjos sen., Užušilių k., Daukniškių g. 7.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 12915 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50 Eur, aukciono dalyvio garantinis įnašas – 1291 Eur.

Dėl turto apžiūros kreiptis į Parovėjos seniūnijos seniūnę Daivą Juozaitienę, tel. (8 450)  56 115, mob. 8 645 22 842.

AUKCIONO SĄLYGOS AUKCIONO SĄLYGOS