Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

NVO taryba

BIRŽŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Įvyko pirmasis naujosios NVO tarybos posėdis

 

NVO Tarybos pirmininkė Stanisalva Grigaravičienė 

Biržų miesto vietos veiklos grupės narė, Biržų rajono kareivių motinų sąjungos pirmininkė

s.grigaraviciene@gmail.com, tel. Nr. +370 698 00760

NVO tarybos pirmininko pavaduotoja Vesta Strelcova

Biržų rajono savivaldybės administracijos jaunimo koordinatorė

vesta.strelcova@birzai.lt, tel. Nr.+370 684 75167

NVO Tarybos sekretorė Aušra Butkauskienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. Nr. +370 671 31927

Nariai:

Arūnas Anskinas

Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;

anskinas@gmail.com  

+370 657 46364

Vikoras Bagamolovas

Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;

viktoras.bagamolovas@gmail.com  

+ 370 682 26 247

Vida Gedvilienė

Biržų „Artrito“ klubo pirmininkė;

vidgdv@gmail.com

+370 633 10082

Audronė Januševičiutė

Biržų trečiojo amžiaus universiteto direktorė;

audrapmmmc@gmail.com 

+370 605 08498

Justina Micikevičienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovė;

justina.micikeviciene@birzai.lt  

+370 683 03581

Mindaugas Pikūnas

Viešosios įstaigos šeimos centro „Kartu saldu“ filialo vadovas;

visiemskartu@gmail.com 

+370 655 77945

Viktoras Rinkevičius

Biržų Rotary klubo narys;

rivilito@gmail.com 

+370 698 16000

Greta Vanagaitė

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, Kirdonių kaimo bendruomenės pirmininkė;

gr.vanagaite@gmail.com

+370 609 22376

Regina Židonienė

Viešosios įstaigos „Pagalbos centras“ direktorė.

pagalboscentras@gmail.com 

+370 650 73231

NVO Tarybos sudėtis  patvirtinta 2023 m. birželio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-233 , dvejų metų kadencijai)

NVO Tarybos nuostatai (suvestinė redakcija)

NVO traybos posėdžių protokolai: 2023-07-12    2024-02-15 

 

KVIEČIAMOS NVO SIŪLYTI ATSTOVUS Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia NVO siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba. Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 2 metai.

Siūlymui pateikiami šie dokumentai:
• Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC);
• Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, veiklos sritis.

Atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki gegužės 2 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba Biržų rajono savivaldybės administracijoje 105 kab. (Vytauto 38, LT-41143 Biržai).

Nevyriausybinių organizacijų tarybos tikslas:
• teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo galimybių su NVO ir jų stiprinimo;
• stebėti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO veiklai Savivaldybėje, įgyvendinimą, dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
• dalyvauti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo;
• dalyvauti darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
• inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
• analizuoti NVO problemas ir poreikius, siūlyti jų sprendimo būdus;
• atlikti kitas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. nr. 8 671 31 927


Vyko Biržų ir Birštono savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų nuotolinis susitikimas

Balandžio 28 dieną vyko  Biržų ir Birštono savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų narių nuotolinis susitikimas. Birštono savivaldybės NVO tarybos (toliau -  NVOT) pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė pristatė nevyriausybinių organizacijų ir NVOT veiklą bei dalyvavimą savivaldoje. Savivaldybėje veikia viso 27 nevyriausybinės organizacijos. NVOT nariai (Taryboje 12 narių – iš jų 6 NVO atstovai)  savo interesus atstovauja  Savivaldybės  7 darbo grupėse: Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų vertinimo ir atrankos komisijoje, Bendruomenės sveikatos taryboje, Etikos komisijoje, Jaunimo reikalų taryboje, Laisvės kovoms įamžinti komisijoje, Peticijų komisijoje, Saugaus  eismo komisijoje. NVOT veiklos plane numatyta priemonių įgyvendinimas teisės, aplinkosaugos, socialinių ir komunalinių reikalų srityse. Susitikimas buvo naudingas abiejų NVOT nariams, skatinantis  patirtimi dalintis ir ateityje.


NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA  2022

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PROTOKOLAI 2020-11-262021-10-04