Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

BO taryba

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Pradėjo darbą rajono bendruomeninių organizacijų taryba

BO tarybos pirmininkė Vaidutė Stankevičienė

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė, Parovėjos kaimo bendruomenės pirmininkė

vaidutestankeviciene@gmail.com tel. Nr. +370 624 44454

BO tarybos pirmininko pavaduotoja Renata Giedrikienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

renata.giedrikiene@birzai.lt  tel. Nr. +370 660 80 609

Nariai:

Dalia Baltrušaitienė

Biržų rajono savivaldybės tarybos narė;

daliafromlt@gmail.com

+370 611 72 456

Aušra Butkauskienė 

Biržų rajono savivaldybės Švietimo , kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

ausra.butkauskiene@birzai.lt

+370 671 31 927

Edita Čepokienė

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė, Pačeraukštės kaimo bendruomenės pirmininkė;

editamatulyte@gmail.com

+370 690 75 575

Ramunė Čigienė 

 Biržų miesto bendruomenės „Biržai mūsų namai“ pirmininkė; rcigiene@gmail.com
+370 614 76 337

Justina Janulionienė  

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė, Gaižiūnų kaimo bendruomenės pirmininkė;


justinajanulioniene@
gmail.com

+370 600 97 926

Vytautas Juška  Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;

vytas.juska@gmail.com 

+370 698 89 207

Simona Žekonienė

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė, Papilio bendruomenės pirmininkė. simonazekon@gmail.com
+370 626 55 996
BO Tarybos sudėtis  patvirtinta 2023 m. liepos 12 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-243
BO Tarybos nuostatai (suvestinė redakcija)
Protokolai: 2023-03-28, 2023-07-17, 

BO Taryba:

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba veikia nuo 2019 metų (patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu). Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas - užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų. Biržų rajone yra įregistruotos 47 kaimo ir 1 miesto bendruomenė.

  • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių, bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  • teikia siūlymus dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe, teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  • skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas;
  • organizuojamus mokymus ir patirtį, dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
  • inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.

Kviečiame siūlyti atstovus į Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia rajono bendruomenines organizacijas (miesto ir kaimo vietos bendruomenes) siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Tikslas - kurti palankią aplinką bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip pilietinės visuomenės ir vietos savivaldos svarbios dalies, veiklos ir plėtros sąlygas.

Atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki gegužės 12 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba Biržų rajono savivaldybės administracijoje 105 kab. (Vytauto 38, LT-41143 Biržai).

Siūlymui pateikiami šie dokumentai:

Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC),  Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje.

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų  tarybos nuostatai, patvirtinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-180

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. +370 671 31 927

 

Susitiko Panevėžio apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų atstovai

Lapkričio 11 d. Panevėžio rajono Upytės tradicinių amatų centre vyko Panevėžio apskrities savivaldybių: Panevėžio r., Panevėžio miesto, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, bendruomeninių organizacijų tarybų atstovų  darbo susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų  sąjungos ir Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, apskrities rajonų kaimo ir Panevėžio miesto bendruomenių atstovai. Iš Biržų rajono savivaldybės susitikime dalyvavo bendruomeninių organizacijų tarybos atstovė Aušra Butkauskienė. Susitikimo metu dalyviai pasidalino veiklos patirtimi, aptarė bendruomeninių organizacijų finansavimo programas savivaldybėse, pateikė pastabas ir pasiūlymus aktyvinti veiklai. Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų  sąjungos ir Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas pasidžiaugė, kad daugumoje apskrities savivladybių yra patvirtintos ir veikia bendruomeninių organizacijų tarybos, o šio susitikimo rezultatai padės paruošti pasiūlymus valstybės institucijoms dėl bendruomeninio judėjimo plėtros, ir linkėjo, kad savivaldybės ir bendruomenių atstovai kalbėtųsi, išgirstų vieni kitus, bendradarbiautų padedant kurti kaimo ir miesto bendruomenėms palankią aplinką.

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba veikia nuo 2019 metų (patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu). Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas - užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

BO Taryba:

  • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių, bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  • teikia siūlymus dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe, teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  • skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas;
  • organizuojamus mokymus ir patirtį, dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
  • inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.

Biržų rajone yra įregistruotos 47 kaimo ir 1 miesto bendruomenė.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacijaBENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI Protokolas Nr. BTO-1, Protokolas Nr. BTO-3, Protokolas Nr. BTO-9

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  ČIA