Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Teisės aktai, dokumentai, naudingos nuorodos

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras 

NVO informacijos ir paramos centro facebook paskyra

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 20232025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 2023–2026 M. VEIKLOS FINANSAVIMO PROGRAMA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ RAJONO SPORTO KLUBŲ IR VISUOMENINIŲ SPORTO ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDAS