Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJA

Tomas Bajorūnas Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras
Ingrida Butkevičiūtė Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė

Agnė Fedaščiuk

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių tarnybos Biržų rajone vyriausioji specialistė

Simona Gudienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Lina Jurelevičienė

Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Astra Korsakienė

Biržų rajono savivaldybės vicemerė

Birutė Mikalčikienė

VšĮ „Pagalbos centras“ Pačeriaukštės seniūnijos vaikų dienos centro užimtumo specialistė
Aušra Paltarokienė Panevėžio vyskupijos Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos atstovė
Jūratė Petrauskienė VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė
Laura Stambrauskienė Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė
Deividas Valtaris Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato viršininkas
Irma Zabulionytė Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriaus bei Panevėžio  apskrities specializuotos kompleksinės pagalbos centro vadovė

Komisijos pirmininkė - Astra Korsakienė
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Ingrida Butkevičiūtė
Komisijos sekretorė - Ina Romanova, el. p. ina.romanova@birzai.lt

Komisijos funkcijos:

1. nagrinėja specializuotos kompleksinės pagalbos, socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimo savivaldybėje klausimus smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims;

2. esant poreikiui teikia pasiūlymus Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tarybai dėl nacionalinės politikos tobulinimo;

3. analizuoja, kaip savivaldybėje įgyvendinama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims politika, įskaitant ANSAAĮ 4 straipsnio 12 dalyje nurodytų savivaldybių vykdomųjų institucijų pareigų įgyvendinimą bei savivaldybės teritorijoje planuojamas ir vykdomas smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims priemones bei strateginius dokumentus, ir kasmet teikia savivaldybės tarybai informaciją apie šių pareigų įgyvendinimą praėjusiais kalendoriniais metais (pvz., naudodamasi kokybės vertinimo standartu);

4. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms bei specializuotos kompleksinės pagalbos centrams, teikiantiems paslaugas savivaldybės teritorijoje, dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims politikos įgyvendinimo, smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimo ir tyrimų smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims srityse atlikimo;

5. nagrinėja kitus savivaldybėje aktualius apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje klausimus.

POSĖDŽIAI

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ PATIRIANTIEMS ASMENIMS AR SMURTĄ PATYRUSIEMS ASMENIMS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ KELIANTIEMS ASMENIMS IR ORGANIZUOJANČIŲ SMURTINIO ELGESIO KEITIMO PROGRAMŲ (MOKYMŲ) ĮGYVENDINIMĄ, SĄRAŠAS

REAGAVIMO Į SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ALGORITMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS

NAUDINGA INFORMACIJA