Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tikslas – užtikrinti efektyvų socialinės rizikos prevencijos priemonių, taip pat kompleksinės pagalbos ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų bei psichologinės, teisėsaugos pagalbos teikimą šeimoms, siekiant stiprinti šeimų gebėjimus, galimybes rūpintis vaikais, savarankiškai spręsti savo šeimos problemas ir taip užtikrinti kokybišką šeimų funkcionavimą, būtiną jų gerovę. 


 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ

Ina Romanova Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, grupės vadovė
Loreta Baronienė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, grupės sekretorė
Vita Andžienė

Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

Audronė Januševičiutė Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė
Justina Kasakauskienė Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
Kęstutis Knizikevičius Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Indra Leliukė VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė

TARPINSTITUCINĖS GRUPĖS PASITARIMUOSE SVARSTOMI KLAUSIMAI:

  • pagalbos šeimoms planavimas, stebėsena, plėtra;
  • prevencinių priemonių planavimas, įgyvendinimas;
  • pagalbos šeimoms poreikių vertinimas;
  • bendruomenės, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų telkimas bendram darbui su šeimomis;
  • probleminių klausimų aptarimas;
  • tarimasis dėl bendrų veiksmų dirbant su šeimomis ir apsikeitimo informacija.

BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

PASLAUGŲ ŠEIMOMS IR VAIKAMS PAKLAUSOS IR PASIŪLOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮVERTINIMAS