Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tikslas – užtikrinti efektyvų socialinės rizikos prevencijos priemonių, taip pat kompleksinės pagalbos ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų bei psichologinės, teisėsaugos pagalbos teikimą šeimoms, siekiant stiprinti šeimų gebėjimus, galimybes rūpintis vaikais, savarankiškai spręsti savo šeimos problemas ir taip užtikrinti kokybišką šeimų funkcionavimą, būtiną jų gerovę. 


 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ

Ina Romanova Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, grupės vadovė
Gintutė Žagarienė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, grupės vadovo pavaduotoja
Jurga Serapinienė Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, grupės sekretorė
Vita Andžienė

Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

Eligija Balčiūnienė

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro atvejo vadybininkė

Agnė Fedaščiuk

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Biržų rajone vyriausioji specialistė

Audronė Januševičiutė Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė
Anželika Karalienė VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos socialinė darbuotoja
Justina Kasakauskienė Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
Vaida Markuckienė VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio vedėja
Laura Stambrauskienė Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

TARPINSTITUCINĖS GRUPĖS PASITARIMUOSE SVARSTOMI KLAUSIMAI:

  • pagalbos šeimoms planavimas, stebėsena, plėtra;
  • prevencinių priemonių planavimas, įgyvendinimas;
  • pagalbos šeimoms poreikių vertinimas;
  • bendruomenės, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų telkimas bendram darbui su šeimomis;
  • probleminių klausimų aptarimas;
  • tarimasis dėl bendrų veiksmų dirbant su šeimomis ir apsikeitimo informacija.

BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

PASLAUGŲ ŠEIMOMS IR VAIKAMS PAKLAUSOS IR PASIŪLOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮVERTINIMAS 2022 M. 

PASLAUGŲ ŠEIMOMS IR VAIKAMS PAKLAUSOS IR PASIŪLOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮVERTINIMAS 2023 M.