Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kviečiame pasinaudoti kompensacijomis už prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Biržų rajono savivaldybės taryba 2020-12-04 sprendimu Nr. T-259 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie  geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja  viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė skiriamų piniginių kompensacijų dydžius pastatų savininkams (fiziniams asmenims), 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. spalio 1 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas. Sprendimu taip pat nustatytos galimos papildomos kompensacijos bei patvirtintas kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas.

Tarybos sprendime rasite skiriamų kompensacijų dydžius ir privalomus tenkinti reikalavimus norintiems pasinaudoti kompensacijomis. Ten pat pateikta dokumentų pateikimo ir sprendimų priėmimo tvarka bei finansavimo prioritetai.

Kviečiame gyventojus susipažinti su tarybos sprendimu ir tvarkos aprašu (juos galite rasti čia).

Kompensacijų skyrimui Biržų rajono savivaldybės administracija Biržų rajono savivaldybės 2021 m. ir 2022 m. biudžetų projektuose privalo numatyti lėšas. Biržų rajono savivaldybės tarybos2021-02-26 sprendimu Nr. T-15 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ išlaidoms kompensuoti pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas skirta 10,0 tūkst. Eur.

Svarbu: Kompensacijos skiriamos tik prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ir tapusiems Abonentais.

Primename, kad prisijungusieji prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas paraiškas galės teikti nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. Paraiškos formą planuojama paviešinti iki birželio 1d.

Ne vienam gyventojui rūpi − ar Biržų rajono savivaldybėje yra galimybė gauti kompensaciją už įsigytą buitinių nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą. Deja, toks finansavimas artimiausiu metu neplanuojamas.

Primename, kad siekiant įvykdyti ES direktyvos ir Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, kiekvienoje didesnėje kaip 2000 gyventojų ekvivalento aglomeracijoje privaloma centralizuotai surinkti 98 proc. visų susidarančių nuotekų. To nepadarius gręsia sankcijos ne tik valstybei, bet ir gyventojams, turintiems galimybę, bet vengiantiems prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

Raginame gyventojus, kurie turi galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, bet iki šiol to nepadarė, aktyviai naudotis kompensacijomis bei ieškoti kitų galimybių.

Turinčius klausimų prašome kreiptis į Statybos ir infrastruktūros skyrių.

Kontaktinis asmuo:
Giedrius Neviera
Biržų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
Tel. 8 672 37924
El. p. giedrius.neviera@birzai.lt

Biržų rajono savivaldybės informacija