2011 metai
 


                                                               2011 metų pirkimai                                                                Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojami vykdyti 2011 metais viešieji pirkimai
 


 
2011-12-21 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Mokslo paskirties pastato Biržų r., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl., Santakos g. 2, kapitalinio remonto darbai su kapitalinio remonto projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugomis"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=65072&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-02-15 Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį (2 forma).

2012-03-06 pasirašyta sutartis su UAB „Rotonda", sutarties vertė 499.246,00 Lt. Sutarties trukmė 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (t.y. iki 2013-01-06), sutartis gali būti pratęsta vieną kartą trims mėnesiams.

2012-03-16 Informacija apie sudarytą sutartį (3 forma).

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2011-12-07 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Kvetkų Šv. Jono krikštytojo bažnyčios avarinės būklės likvidavimo darbai su techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=63453&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-02-09 pasirašyta sutartis su UAB „Vidista", sutarties vertė 611.985,33 Lt. Sutarties trukmė 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (t.y. iki 2013-01-08), sutartis gali būti pratęsta vieną kartą trims mėnesiams. 

2012-01-18 Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį (2 forma).
2011-11-25 Pabiržės klebonijos pastatų komplekso sandėlio fasadų ir stogo tvarkybos darbų ir Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios komplekso vartų ir vartelių tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-12-08 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymo grupė", sutarties vertė 2.420 Lt. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.


 
2011-11-23 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Senosios klebonijos pastato tvarkybos ir viešosios infrastruktūros įrengimo Pabiržės parke darbų su techninio projekto parengimo ir statinio projekto priežiūros paslaugomis".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=62041&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-02-01 pasirašyta sutartis su ARB „Agluona", sutarties vertė 762.010,00 Lt. Sutarties trukmė 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (t.y. iki 2013-01-31), sutartis gali būti pratęsta vieną kartą trims mėnesiams.

2012-01-06 Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį (2 forma).

2012-02-08 Informacija apie sudarytą sutartį.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

 
2011-11-07  Biržų rajono savivaldybės kaimų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valyklų atnaujinimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-11-10 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra", sutarties vertė 9 559 Lt. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.


Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=59669

Pirkimas pasibaigė atmetus visus pasiūlymus dėl per didelės kainos.


2011-10-14 Savivaldybės administracijos pastato, esančio Vytauto g. 59, Biržuose, stogo remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-10-19 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra", sutarties vertė 3 630 Lt. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius. 

Konkurso dalyviams! (2011-10-24 VS-410)

Konkurso dalyviams! (Sąlygų pakeitimas) 

Konkurso dalyviams! (2011-10-25 VS-411) 

2011-11-02 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga", sutarties vertė 54.999 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. gegužės 31 d.Pirkimo procedūros nutrauktos.

Pirkimas baigtas, atmetus visus pasiūlymus.


2011-10-26 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų inžinerija", sutarties vertė 65.945,00 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. sausio 25 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2011-10-10 pasirašyta sutartis su UAB „Ekonomiškos statybos centras", sutarties vertė 86.246,29 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. spalio 9 d.


2011-09-15 pasirašyta sutartis su UAB „Legrama", sutarties vertė 92.105,64 Lt.  Sutarties terminas iki 2012-06-14.


2011-08-09 Biržų rajono Meilūnų gyvenvietės drenažo sistemų atnaujinimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-08-16 pasirašyta sutartis su Technik LT UAB, sutarties vertė 3.630 Lt. Sutarties terminas 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo.


2011-10-27 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos strategija", sutarties vertė 42.350,00 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. rugpjūčio 26 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


2011-08-18 pasirašyta sutartis su UAB „Kortas", sutarties vertė 611.662,46 Lt. Sutarties terminas iki 2013 m. rugpjūčio 18 d.Pirkimas baigtas, atmetus visus gautus pasiūlymus dėl per didelės kainos.2011-08-09 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymas", sutarties vertė 46.948,00 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. rugpjūčio 9 d.


2011-06-13 pasirašyta sutartis su UAB „GEOMETRA", sutarties vertė 34.243,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. spalio 13 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2011 m. birželio 30 d. pasirašyta sutartis su UAB „ELSIS IT“, sutarties suma 97.991,85 Lt su PVM. Sutarties terminas iki 2011 m. liepos 31 d.


2011-05-20 informacinis pranešimas „Biržų pilies rūmų rūsio patalpų pritaikymo maitinimo paslaugų veiklai ir kitų patalpų remonto darbų papildomi darbai".

2011-06-06 pasirašyta sutartis su UAB „IRDAIVA", sutarties vertė 73.999,99 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. liepos 6 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

 
2011-05-17 skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą „Melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo darbai".
 
Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=47211&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Vyksta pirkimo procedūra.Konkurso dalyviams! (Sąlygų pakeitimas)

Pirkimas baigtas, atmetus visus gautus pasiūlymus dėl per didelės kainos.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


 
Konkurso dalyviams! Numatomas vokų atplėšimo procedūros termino atidėjimas, apie kurį informuosime artimiausiu metu.

Konkurso dalyviams (2011-05-24 SR-84) 

2011-04-18 neskelbiamos derybos „Savivaldybės portalo struktūros ir funkcionalumo modernizavimo pagal elektroninės demokratijos principus bei e-teisėkūros sukūrimo ir įdiegimo paslaugos".

2011-05-17 pasirašyta sutartis su UAB „IDAMAS", sutarties vertė 80.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).2012-01-20 pasirašyta sutartis su UAB „LABBIS“, sutarties kaina 489.111,04 Lt. Sutarties terminas 24 mėn. po sutarties pasirašymo (gali būti pratęsta 1 kartą 12 mėnesių).

2011-05-11 skelbimo pakeitimas!

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=40481&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp2011-03-23 sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių A. Dauguviečio parke, Biržuose, supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu.

2011-04-13 pasirašyta sutartis su Rimantu Balčiūnu vykdančiu individualią veiklą, sutarties vertė 9.680 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. rugpjūčio 1 d.


2011-03-11 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų miesto viešųjų teritorijų (šaligatvių, važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių) priežiūros bei atliekų ir šiukšlių išvežimo iš Biržų miesto viešųjų teritorijų paslaugos".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=39391&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2011-05-25 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis" (dėl antros pirkimo objekto dalies - atliekų ir šiukšlių išvežimo iš Biržų miesto viešųjų teritorijų paslaugos), sutarties vertė ~1 800 000 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. gegužės 25 d.
Dėl pirmos pirkimo objekto dalies - Biržų miesto viešųjų teritorijų (šaligatvių, važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių) priežiūros paslaugos, pirkimo procedūros nutrauktos, dėl per didelės parkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.


Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2011-03-07 Pastato - garažo 1G1p ir kiemo statinio - tvoros, esančių Ožkiniškio k. Biržų r., nugriovimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-03-15 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra", sutarties vertė 726 Lt. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.
2011-03-07 Avarinės būklės gyvenamųjų namų, esančių Biržų m., Kęstučio g. 19, 21, 23, nugriovimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-03-15 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra", sutarties vertė 1.815 Lt. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.  
2011-03-02 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Biržų miesto gėlynų priežiūros ir biotualetų nuomos paslaugos".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=38787&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2011-03-31 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis" (dėl pirmos pirkimo objekto dalies - Biržų miesto gėlynų priežiūros paslaugos), sutarties vertė ~120.000 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. kovo 31 d.
2011-07-22 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis" (dėl antros antros objekto dalies - biotualetų nuomos Biržų mieste paslaugos), sutarties vertė ~16.000 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. rugpjūčio 17 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2011-06-08 pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas" (dėl pirmos pirkimo objekto dalies - sporto aikštyno rekonstrukcijos, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų tako įrengimo, suoliukų ir laiptų į dainų slėnį ir upių santaką įrengimo Nemunėlio Radviliškio miestelyje techninio projekto parengimas), sutarties vertė 33.880 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. rugsėjo 7 d.
2011-06-16 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymas" (dėl antros pirkimo objekto dalies - kultūros namų pastato, parko tako ir aikštelės Pačeriaukštės k., Biržų r. rekonstravimo techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra)
, sutarties vertė 35.695 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. rugsėjo 30 d.
2011-06-16 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymas" (dėl trečios pirkimo objekto dalies - kultūros namų pastato, Nausėdžių k, Biržų r., rekonstravimo ir lauko apšvietimo įrengimo techninio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūra), sutarties vertė 42.108 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. rugsėjo 30 d.
2011-06-16 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymas" (dėl ketvirtos pirkimo objekto dalies - kino teatri ir „Žolinės"aikštės Vabalninko m. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūra), sutarties vertė 42.108 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. spalio 30 d.
2011-09-16 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymas" dėl techninių projektų parengimo papildomų techninio projekto dalių projektavimo paslaugos, sutarties vertė 12.372 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. rugsėjo 23 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2011-04-19 pasirašyta sutartis su UAB „Henvida", sutarties vertė 1.500.392,82 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. gruodžio 19 d., galimas 1 mėnesio sutarties pratęsimas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).2011-01-27 mažos vertės viešasis pirkimas apklausos būdu dėl projekto „Elektroninė demokratija Biržų rajono savivaldybėje" administravimo paslaugų.

2011-02-24 pasirašyta sutartis su UAB „Investment Development Agency", sutarties vertė 9.998,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. liepos 31 d., galimas 2 mėnesių sutarties pratęsimas.

2011-01-21 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugos".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=35739&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2011-04-11 pasirašyta sutartis su UAB „ŠILTAS NAMAS", sutarties vertė 43.999,19 Lt. Sutarties terminas iki 2012 m. balandžio 11.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).2011-01-18 neskelbiamos derybos „ES struktūrinių fondų fondų finansuojamo projekto vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje" išplėstos elektroninės dokumentų valdymo sistemos „AVILYS" dokumentams ir paslaugoms įdiegimo ir mokymų rengimo paslaugos".

2011-03-24 pasirašyta sutartis su UAB „Sintagma", sutarties vertė 175.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


  
2011-01-19 mažos vertės viešasis pirkimas apklausos būdu dėl pastato - garažo 1G1p ir kiemo statinio - tvoros, esančių Ožkiniškio k. Biržų r., nugriovimo darbų.

Pirkimo sąlygos tiekėjams!

Atsakymai tiekėjams!

2011-02-02 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų butų ūkis", sutarties vertė 6.431,18 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. vasario 15 d.


 
2011-01-13 mažos vertės viešasis pirkimas apklausos būdu dėl avarinės būklės gyvenamųjų namų, esančių Biržų m., Kęstučio g. 19, 21, 23, nugriovimo darbų.

Pirkimo sąlygos tiekėjams!

Atsakymai tiekėjams!

2011-02-10 pasirašyta sutartis su Sigitu Rauckiu (dirbančiu pagal verslo liūdijimą), sutarties vertė 58.500,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011 m. gegužės 1 d.


 
2011-01-12 Informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą „Biržų pilies rūmų rūsio patalpų pritaikymo maitinimo paslaugų veiklai ir kiti patalpų remonto darbai". 

2011-01-28 pasirašyta sutartis su UAB „IRDAIVA", sutarties vertė 755.000 Lt. Sutarties terminas 5 mėnesiai po sutarties pasirašymo.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2011-01-11 Tarnybinio transporto priemonių kuro pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2011-01-14 pasirašyta sutartis su UAB „Lukoil Baltija", preliminari sutarties vertė ~ 280.000 Lt. Sutarties terminas 24 mėnesiai po sutarties pasirašymo.
 
 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-25 11:55:03