Jaunimo politikos įgyvendinimo 2017 metais apžvalga

Jaunimo politikos įgyvendinimo 2017 metais Biržų rajono savivaldybėje apžvalga

         2017 m. Biržų rajone buvo registruota daugiau nei 4900 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų amžiaus – tai sudaro 20 proc. visų rajono gyventojų. Maždaug pusę iš jų gyvena kaime.

         Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės jaunimo politiką vykdytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013−2018 metų plano priemonių įgyvendinimas (Biržų rajono savivaldybės taryba jaunimo politikos įgyvendinimui skyrė 4 000 Eur biudžeto lėšų). Skatinta nedirbančio ir nesimokančio jaunimo socializacija (integracija), savanorystė. Toliau vykdomas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Atrask save“ - Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje nuo 2017 m. spalio mėn. pradėjo dirbti antras jaunimo garantijų iniciatyvos (toliau – JGI) koordinatorius Biržų rajone. 2017 m. JGI koordinatorių individualias paslaugas ir konsultacijas gavo 80 jaunų žmonių, kurie nedirba, nesimoko ir neregistruoti Darbo biržoje. Jiems suteikta daugiau nei 600 val. individualių konsultacijų. Dar 35 jaunuoliai nukreipti į „Jaunimo savanoriška tarnyba“ programą, kurioje atliko 1-3 mėn. savanorišką veiklą.

         Tęsiamos 2015-2016 m. Savivaldybės administracijos kartu su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Jaunimo asociacija „COFA“ vykdyto projekto „Sveikesnis saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ veiklos. Šiais metais jaunimui buvo teiktos „žemo slenksčio“  atvejo vadybos konsultacijos, organizuotos paskaitos, mokymai, aktyvūs užsiėmimai  pagal keturias numatytas sritis (fizinis aktyvumas ir sveika mityba,  psichinės sveikatos stiprinimas, lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimas, savižalos mažinimas). Toliau dirba Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP)  koordinatorius. Biržų miesto mokyklose ir atviroje jaunimo erdvėje veikia jaunimo informavimo sistema (informaciniai ekranai ir nemokami www.sveikatostinklas.lt internetinės prieigos taškai). Per 2017 metus buvo suorganizuotos 77 įvairios veiklos, kuriuose dalyvavo 1182 jaunuoliai. Jaunimo sveikatos portalo Biržų skiltis buvo viena iš populiariausių 2017 metais Lietuvoje - joje apsilankė  2350 vartotojų. Biržų skiltyje paskelbti 67 informaciniai pranešimai apie vyksiančius renginius, kurie susiję su  sveikatos stiprinimu. Tinklalapyje jaunuoliai taip pat gali rasti  naujausios moksliškai pagrįstos informacijos susijusios su sveikatos profilaktika ir kt. Jaunuolis, kuris nedrįstą kreiptis į JPSPP koordinatorių ar kitus sveikatos specialistus gali užduoti  anoniminius klausimus, į kuriuos atsako įvairių sričių specialistai. Biržų miesto mokyklose ir jaunimo erdvėje esančiuose informaciniuose ekranuose paskelbta daugiau nei 150 įvairių vizualizuotų pranešimų sveikatos tema.

         Vykdomas atviras darbas su jaunimu Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje („Aušros“ pagrindinės mokyklos bendrabučio 3 aukšte). Erdvę nuolat lanko daugiau nei 50 jaunų žmonių, veikiama pasitelkiant atviro darbo su jaunimu ir „žemo slenksčio“ pricipus. Svarstoma galimybė steigti atvirą jaunimo centrą Biržų mieste. Parengta ir Jaunimo reikalų taryboje pristatyta Atviro jaunimo centro Biržuose steigimo galimybių analizė.

        Prie Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos įrengtas BMX dviračių ir riedlenčių parkas (pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. programą). Oficialus aikštelės atidarymas numatomas 2018 m. pavasarį.

       Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius ir įvairios biudžetinės ir nevyriausybinės įstaigos aktyviai bendradarbiauja su VšĮ „Creativitas“ įgyvendinant Erasmus+ „Europos savanorių tarnybos“ programą (Biržų rajonas – vienas aktyviausių Lietuvoje šioje srityje). Biržų rajono savivaldybėje 2017 m. savanoriavo 9 tarptautiniai ilgalaikiai savanoriai. Europos savanorių tarnybos savanorius iš užsienio priėmė 3 Biržų rajono savivaldybės įstaigos (Lopšelis-darželis „Drugelis“, Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka) ir 3 nevyriausybinės bei kitos organizacijos. 19 Biržų rajono įstaigų ir organizacijų priima vietinius savanorius (vienas didžiausių rezultatų Lietuvoje). Ilgalaikėje savanoriškoje veikloje (programoje „Jaunimo savanoriška tarnyba“) 2017 m. dalyvavo 35 vietiniai nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai (2016 m. – 17). Tai vienas didžiausių rezultatų Lietuvoje.

        Biržų rajono savivaldybėje vyko projektas jaunimui „Socialinis sufleris“, regioniniai mokymai „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“, Biržų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuota TEDx konferencija ir kt.

        Kovo 11 d. proga apdovanoti pilietiškiausi jaunuoliai ir jaunimo darbuotojai. Tarptautinės savanorių dienos proga gruodžio 7 d.. suorganizuotas savanorystę ir Biržų krašto jaunimo savanorius bei savanorius priimančias organizacijas pristatantis renginys ir pagerbimo ceremonija. Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė kartu su Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba paminėjo Europos jaunimo savaitę. Atlikta jaunimo apklausa ir išrinkta jaunimo „Idėja+“. Miesto šventės metu jaunimui Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius surengė jaunimo vakarą. Bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir kitomis įstaigomis organizuoti ir kiti sporto ir pramoginiai renginiai jaunimui („Kalėdinis bėgimas“, „Šokių maratonas“, vaikų dienos centrų futbolo turnyras vaikų gynimo dienos proga, filmų vakarai ir kt.).

       Organizuoti Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naujų atstovų rinkimai. Atnaujinta Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Organizuoti jaunimo darbuotojų susitikimai, pasitarimai. Kirdonių daugiafunkcinio centro atstovai dalyvavo seminare apie atviro darbo su jaunimu plėtrą. Biržų rajono savivaldybės atstovai dalyvavo Nacionaliniame darbo su jaunimu forume Vilniuje, taip pat Regioninėje konferencijoje Rokiškyje „Jaunimo politikos stiprinimas Panevėžio regione“. Biržų rajono savivaldybėje organizuotas Panevėžio apskrities savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių susitikimas. Jaunimo reikalų koordinatorius buvo atrinktas dalyvauti didžiausiame tarptautiniame darbo su jaunimo renginyje Europoje, kuris vyko Vokietijoje.

       Jaunimo reikalų koordinatorius dalyvavo Jaunimo garantijų iniciatyvos komisijos veikloje, buvo išrinktas Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos nariu.

        Ir toliau vykdyta Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2014-2018 m. veiklos rėmimo programa. 2017 m. įgyvendinti 4 projektai, kuriems skirta 1050 Eur.

       Bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) organizuotas Biržų rajono mokinių forumas. Sudarytas sąlygos Biržų rajono moksleivių atstovams vykti į Nacionalinius mokinių forumus. LMS Biržų skyriui yra sudarytos galimybės naudotis patalpomis Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendrabutyje (šalia atviros jaunimo erdvės).

      Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ 2017 m. perkėlė savo būstinę į Biržus. Šiuo metu Biržuose veikia 6 jaunimo organizacijos.

       Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje atnaujinta „Eurodesk“ jaunimo informavimo taško veikla. Vyko įvairūs jaunimo informavimo renginiai Biržų rajono mokyklose ir atviroje jaunimo erdvėje.


Parengė Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-11 14:52:54