Administracinės paslaugos sena ver

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugą savivaldybės administracija teikia ir elektroniniu būdu?

Paslaugos teikimą administruojantis padalinys

1. Asmenų aptarnavimas

2.

Gyventojų prašymų ir skundų priėmimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

3.

Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

4.

Juridinių asmenų prašymų ir skundų priėmimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

5.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba– pirminės teisinės pagalbos teikimas

Ne

Teisės skyrius

2. Archyvinių pažymų išdavimas

6.

Pažymų apie darbo užmokestį išdavimas.

Ne

Buhalterinės apskaitos skyrius

7.

Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas seniūnijos archyve saugomų dokumentų pagrindu.

Ne

Seniūnijos

8.

Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

9.

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti pagal likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentus išdavimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

10.

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

11.

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

12.

Pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

13.

Teisės aktų ir kitų dokumentų, saugomų Bendrajame skyriuje, kopijų ir išrašų išdavimas

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

3. Seniūnijos – kita

14.

Seniūnų atliekami notariniai veiksmai

Ne

Seniūnijos

15.

Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas

Ne

Seniūnijos

16.

Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas

Ne

Seniūnijos

17.

Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

18.

Naminių gyvūnų (šunų, kačių) registracija

ne

Seniūnijos

4. Seniūnijos – Gyvenamosios vietos registravimas

19.

Gyvenamosios vietos deklaravimas gimus kūdikiui, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

20.

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

21.

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

22.

Pažymų apie traukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

23.

Informacijos gyvenamosios patalpos savininkui apie gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

24.

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos įtraukimas į apskaitą

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

25.

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

5. Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas

26.

Laidojimo pašalpos skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

27.

Pagalbos pinigų skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

28.

Socialinės pašalpos skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

29.

Šalpos kompensacijos skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

30.

Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

31.

Šalpos pensijos skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

32.

Vienkartinės pašalpos nepasiturinčioms šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

33.

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

34.

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas.

Ne

Socialinės paramos skyrius

35.

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

6. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas

36.

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

37.

Globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus skyrimas

Taip (eSPI***S)

Socialinės paramos skyrius

38.

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

39.

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

40.

Išmokų nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

41.

Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

42.

Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

43.

Lengvojo automobilio įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

44.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

45.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (eSPI***S)

Socialinės paramos skyrius

46.

Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

47.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

48.

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (eSPI***S)

Socialinės paramos skyrius

49.

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

7. Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos

50.

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

51.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Ne

Socialinės paramos skyrius

52.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikui

Ne

Socialinės paramos skyrius

53.

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

54.

Pagalbos į namus paslaugų skyrimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

8. Socialinė ir sveikatos apsauga – Vaiko teisių apsauga

55.

Fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

56.

Prašymų paskirti vaiko globėju (rūpintoju) priėmimas ir nagrinėjimas

Taip (e-SPIS***)

Vaiko teisių apsaugos skyrius

57.

Prašymų nustatyti vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu priėmimas ir nagrinėjimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

58.

Prašymų dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką nagrinėjimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

59.

Konsultacijų dėl įvaikinimo teikimas ir prašymų priėmimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

60.

Sutikimo rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio išdavimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

61.

Pažymų teismui dėl nekilnojamojo turto sandorių išdavimas

Taip (e-SPIS***)

Vaiko teisių apsaugos skyrius

62.

Išvados dėl santuokinio amžiaus sumažinimo išdavimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

63.

Pažymos priimant (tvarkant) nepilnamečio paveldėtą turtą išdavimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

64.

Pažymos dėl šalpos kompensacijos išdavimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

65.

Tarpininkavimo dokumento dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo (pakeitimo) nepilnamečiam asmeniui išdavimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

66.

Prašymų įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaiku priėmimas ir nagrinėjimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

67.

Gyventojų skundų bei pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimas

Ne

Vaiko teisių apsaugos skyrius

9. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

68.

Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

69.

Formų, susijusių su asmenų, gaunančių išmokas vaikui užsienio šalyse, pildymas

Ne

Socialinės paramos skyrius

70.

Išvados dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo ir globėjo skyrimo teikimas teismui

Ne

Socialinės paramos skyrius

71.

Išvados dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo teikimas teismui

Ne

Socialinės paramos skyrius

72.

Maisto iš ES intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimo organizavimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

73.

Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas

Taip (eSPI***S)

Socialinės paramos skyrius

74.

Nepriklausomybės gynėjo statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

75.

Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

76.

Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) teikimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

77.

Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas išdavimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

78.

Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

Taip (eSPIS***)

Socialinės paramos skyrius

79.

Socialinės priežiūros paslaugų skyrimas socialinės rizikos šeimoms

Ne

Socialinės paramos skyrius

80.

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

Ne

Socialinės paramos skyrius

81.

Valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimo dokumentų rengimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

82.

Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas

Ne

Socialinės paramos skyrius

10. Socialinė ir sveikatos apsauga – Parama būstui išsinuomoti arba įsigyti

83.

Šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti.

Taip (eSPIS***)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

84.

Savivaldybės socialinio būsto išnuomojimas.

Taip (eSPIS***)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

85.

Savivaldybės būsto išnuomojimas asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

Ne

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

86.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas.

Taip (eSPIS***)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

87.

Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas.

Taip (eSPIS***)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

88.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimas.

Ne

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

89.

Leidimas apsikeisti savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis.

Ne

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

90.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimas (nuomininko prašymu).

Ne

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

91.

Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas.

Ne

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

92.

Šeimų ir asmenų išbraukimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų (jų prašymu).

Taip (eSPIS***)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

11. Verslo licencijos ir leidimai – Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

93.

Leidimų norintiems prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

94.

Leidimų važiuoti Biržų rajono vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Taip (VIISP*)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

12 . Verslo licencijos ir leidimai – Naftos produktai

95.

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

96.

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

97.

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

98.

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

99.

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas, patikslinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

100.

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, patikslinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

101.

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas, patikslinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

102.

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, patikslinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

103.

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

104.

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo panaikinimas (leidimo turėtojo prašymu).

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

13. Verslo licencijos ir leidimai – Šilumos tiekimas

105.

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

106.

Šilumos tiekimo licencijos keitimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

107.

Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

108.

Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

14. Verslo licencijos ir leidimai – Keleivių vežimas

109.

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

110.

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų pakeitimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

111.

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

112.

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

113.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

114.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

115.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų pakeitimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

116.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

117.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

118.

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

119.

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

120.

Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

121.

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas.

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

122.

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas

Ne

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

15. Verslo licencijos ir leidimai – Alkoholiniai gėrimai

123.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

124.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas, dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

125.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas (licencijos turėtojo prašymu)

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

126.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

16. Verslo licencijos ir leidimai – Tabako gaminiai

127.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

128.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

129.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

130.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas (licencijos turėtojo prašymu)

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

17. Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

131.

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

18. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

132.

Leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas

Taip (VIISP*)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

133.

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas.

Taip (VIISP*)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

134.

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams panaikinimas.

Taip (VIISP*)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

135.

Statybos projektų ir supaprastintų projektų tikrinimas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas.

Taip

(IS ,,Infostatyba“ ******)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

136.

Statybą leidžiančio dokumento perregistravimas kito statytojo vardu

Taip

(IS ,,Infostatyba“)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

137.

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas.

Taip

(IS ,,Infostatyba“ *****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

138.

Gatvių pavadinimų suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

139.

Topografinės, geodezinės medžiagos bei geodezinio pagrindo duomenų teikimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

140.

Išvadų dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo teikimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

141.

Visuomenės informavimo apie numatomų statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus organizavimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

142.

Topografinės, geodezinės medžiagos derinimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

19. Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

143.

Medžioklės plotų vienetų nustatymas ir jų ribų pakeitimas

Ne

Statybos ir infrastruktūros skyrius

144.

Dokumentų, reikalingų teritorijų planavimo dokumentams tvirtinti, rengimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

145.

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.

Taip

(TPDRIS*****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

146.

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Taip

(TPDRIS*****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

147.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

148.

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas.

Taip

(TPDRIS*****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

20. Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

149.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas

Ne

Statybos ir infrastruktūros skyrius

150.

Kultūros paveldo objektų būklės tikrinimo aktų išdavimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

151.

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

21. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

152.

Prašymų dėl pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų nagrinėjimas.

Ne

Statybos ir infrastruktūros skyrius

22. Savivaldybės ūkis – Žemės ir ūkio paslaugos

153.

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas.

Taip

(VIISP)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

23. Savivaldybės ūkis – Laidojimo paslaugos

154.

Leidimų laidoti (perlaidoti) išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

155.

     

24. Savivaldybės ūkis – Transportas

156.

Leidimų važiuoti Biržų rajono vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Taip (VIISP*)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

157.

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas.

Taip (VIISP*)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

25. Mokesčiai ir mokesčių permokos

158.

Lengvatos dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio suteikimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

159.

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

160.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

161.

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Taip (VIISP*)

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius

26. Civilinė metrikacija

162.

Gimimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

163.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

164.

Tėvystės pripažinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

165.

Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

166.

Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

167.

Įvaikinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

168.

Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

169.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

170.

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

171.

Santuokos nutraukimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

172.

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

173.

Mirties registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

174.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

175.

Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

176.

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

177.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

178.

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

179.

Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

180.

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

27. Kultūra ir švietimas

181.

Leidimų organizuoti renginį viešose vietose išdavimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

28. Viešoji tvarka ir renginiai

182.

Leidimų agresyviems šunims įsigyti, laikyti, veisti ir jais prekiauti, išdavimas

Taip (VIISP*)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

29. Žemėtvarka

183.

Dokumentų, reikalingų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams tvirtinti, rengimas.

Taip

(ŽPDRIS****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

184.

Reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti nustatymas ir išdavimas.

Taip

(ŽPDRIS****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

185.

Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo dokumentų rengimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

186.

Teisės aktų nustatytais atvejais žemės sklypo vertės priedo dėl inžinerinių statinių skaičiavimas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

187.

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti išdavimas.

Taip

(ŽPDRIS****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

188.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.

Taip

(ŽPDRIS****)

Architektūros ir urbanistikos skyrius

189.

žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai Biržų ir Vabalninko miestuose įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu nustatymas.

Ne

Architektūros ir urbanistikos skyrius

30. Žemės ūkis – Žemės ūkio technikos registravimas, išregistravimas ir techninė apžiūra

190.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas Lietuvos traktorių registre

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

191.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų perregistravimas (registro duomenų keitimas)

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

192.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

193.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

194.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

31. Žemės ūkis – Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

195.

Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

196.

Ūkininko ūkio įregistravimas Ūkininkų ūkių registre ir duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

197.

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

32. Žemės ūkio – kitos žemės ūkio paslaugos

198.

Prašymų ir paraiškų dėl medžiojamųjų gyvūnų miško želdiniams ir žėliniams daromos žalos prevencinių priemonių diegimo priėmimas ir nagrinėjimas

Ne

Statybos ir infrastruktūros skyrius

199.

Leidimų vykdyti žemės darbus kaimo vietovėje (kasinėjimus) išdavimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

200.

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

201.

Prašymų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, avarinių gedimų remontui, priėmimas.

Ne

Žemės ūkio skyrius

202.

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius melioruotose žemėse išdavimas

Taip/Infostatyba

Žemės ūkio skyrius

203.

Prašymas dėl pažymų melioruotos žemės būklės išdavimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

204.

Paraiškų ir papildomų dokumentų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

Ne

Žemės ūkio skyrius

205.

Gyventojų prašymų, skundų bei pasiūlymų priėmimas ir nagrinėjimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

206.

Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

207.

Paramos iš Savivaldybės kaimo rėmimo programos administravimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

208.

Prašymų dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji namai ir jų priklausiniai (tvartai, kluonai, sandėliukai, garažai, išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, audrų, potvynių ir kt.), priėmimas ir nagrinėjimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

209.

Pieno gamybos kvotų administravimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

210.

Gyvūnų užkrečiamų ligų padarytų nuostolių įvertinimas, likvidavimo ir priežiūros įgyvendinimas.

Ne

Žemės ūkio skyrius

211.

Medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio skyrius

212.

Prašymų dalinei kompensacijai už apdraustus augalus gauti priėmimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

213.

Prašymų dėl dalies palūkanų už investicinius, trumpalaikiam turtui, dėl žemės ūkio paskirties žemei įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas

Ne

Žemės ūkio skyrius

214.

Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes, telyčias, avis, bulius priėmimas.

Ne

Žemės ūkio skyrius

Pastabos:

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.vrm.lt).
***eSPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****ŽPDRIS-Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (https://www.zpdris.lt).

*****TPDR-Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (https://www.tpdr.lt).

*****TPDRIS-Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (https://www.tpdris.lt).

******IS ,,Infostatyba“- Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema ( https://www.planuojustatyti.lt).

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-05 14:37:57