Kita informacija

Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas 

Mobiliojo darbo su jaunimu vietų / aplinkos, kur galėtų vykti mobilusis darbas su jaunimu analizė ir rekomendaciniai siūlymai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 metų veiklos rėmimo programa

Biržų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Atviro jaunimo centro steigimo Biržų rajono savivaldybėje galimybių apžvalga

Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013-2018 m. planas

Jaunimo problemų sprendimo plano 2016-2018 metų priemonių planas

Biržų rajono savivaldybės jaunimo statistinės situacijos 2016 m. apžvalga

Biržų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, jų sąjungų registravimo išslaidų kompensavimo tvarka

Jaunimo politikos įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita.

 
Jaunimo problematikos Biržų rajono savivaldybėje vertinimo tyrimo ataskaita: http://ijpp.lt/file/Ataskaita___Birzai.pdf
 
 
 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-19 07:19:43