Specialieji planai

2020-03-27. Pradedamas rengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas. Detalesnė informacija.

2019-08-23. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas. Planuojama teritorija: 30,7973 ha, 8,8057 ha, 11,8000 ha, 3,54 ha žemės sklypai (kadastro Nr.: 3648/0006:0065, 3648/0006:0087, 3648/0006:0002, 3648/0006:0070) Biržų r. sav., Papilio sen., Parovėjos k. Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
2019-08-07. Informacija apie numatomą rengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimą.
 
 
2019-01-22. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas. Planuojamos teritorijos plotas - 1,4291 ha, planuojamos teritorijos vieta: Biržų r. sav., Širvėnos sen., Obelaukių k. v., Mikeliškių k, sklypo kadastro Nr. 3643/0007:0179.
 
2019-01-16. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas.Planuojamos teritorijos plotas - 7,7 ha, planuojamos teritorijos vieta: Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Pučiakalnės k. v., Totorkalnio k., sklypo kad. Nr. 3658/0001:0054.
 
2019-01-02. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo sprendimo ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas. Planuojamos teritorijos plotas - 12,4 ha, planuojamos teritorijos vieta: Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Pučiakalnės k. v., Tabokinės k., sklypo kad. Nr. 3658/0001:0089.

2018-12-06. Patvirtinta Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema: Tvirtinimo dokumentas; Aiškinamasis raštas; Sprendinių brėžinys.

2018-07-05. Parengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo sprendiniai. Informacija apie parengtos schemos viešo svarstymo su visuomene procedūras.


2018-05-24. Parengta Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos koncepcija


2018-05-23. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo ,,Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas. Planuojama teritorija Biržų r. sav., Pačeriaukštės sen., Juostaviečių k. v., Sodeliškių k., sklypo plotas - 0,9926 ha, sklypo kadastro Nr. 3612/0005:75.

2018-04-26. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo ,,Dėl kaimo plėtros žėmėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas. Planuojama teritorija Biržų r. sav., Širvėnos sen., Anglininkų k. v., Iškonių k., sklypo plotas - 14,12 ha, sklypo kadastro Nr. 3603/0005:34.

Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-20 įsakymas Nr. A-339 ,,Dėl Biržų rajono savialdybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo".

2018-04-26. Parengta Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcija:

2018-04-10. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-35 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (atnaujinimas):

2018-03-08. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo projektas ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" (Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Pučiakalnės k. v., Ločerių k., kad. Nr. 3658/0002:0002).

2018-03-07. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo projektas ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" (Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Pučiakalnės k. v., Tabokinės k., kad. Nr. 3658/0001:0014).

2017-11-14. Parengti Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) sprendiniai.

2017-10-31. Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo įsakymo ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų" projektas.

2017-10-25. Parengtas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo ,,Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektas.

2017-10-24. informacija apie pradedamą rengti Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.


2016-02-24. Pradedamas rengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos keitimas. Informacija apie planavimą. Planavimo darbų programa.

2016-02-24. Pradedamas rengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis planas. Informacija apie planavimą. Planavimo darbų programa.

2016-02-24. Pradedamas rengti Biržų rajono savivaldybės Pabiržės seniūnijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, kurioms siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, specialusis planas. Informacija apie planavimą. Planavimo darbų programa.

2015-11-12. Parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialiojo plano rengimo". Papildoma informacija teikiama bei pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Vytauto g. 59, 312 kab., tel. (8 450) 42 102) iki š. m. lapkričio 25 d.

2015-11-12. Parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės Pabiržės seniūnijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, kurioms siekiama Likėnų kurortonės teritorijos statuso, specialiojo plano rengimo". Papildoma informacija teikiama bei pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Vytauto g. 59, 312 kab., tel. (8 450) 42 102) iki š. m. lapkričio 25 d.

2015-11-12. Parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo". Papildoma informacija teikiama bei pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Vytauto g. 59, 312 kab., tel. (8 450) 42 102) iki š. m. lapkričio 25 d.

2015-11-12. Parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo)" pakeitimo". Papildoma informacija teikiama bei pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Vytauto g. 59, 312 kab., tel. (8 450) 42 102) iki š. m. lapkričio 25 d.

2015-11-12. Parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos keitimo". Papildoma informacija teikiama bei pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Vytauto g. 59, 312 kab., tel. (8 450) 42 1020 iki š. m. lapkričio 25 d.

2015-11-04. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. A-246 patvirtintas Likėnų mineralinio vandens ir gėlo vandens vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribų nustatymo specialusis planas.

 
 
 
1. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-15 įsakymas Nr. A-549.
 
2014-07-08. Parengtas žemės sklypo Nr.3618/0004:7, esančio Biržų r. sav., Papilio sen., Apaščios k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Detalesnė informacija.
 
Patikslinta Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema. Detalesnė informacija.
 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vedėjo 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 21VĮ-(14.21.2.)-1209 patvirtintas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Biržų miesto kapinių plėtrai) projektas: aiškinamasis raštas; sprendinių brėžinys.
 
Informacija apie bazinės žemės sklypų vertės pataisos koeficientus sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (dėl Biržų ir Vabalninko miestų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemų kreiptis į Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių).
 

 
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMU NR. T-196 PATVIRTINTAS SPECIALUSIS PLANAS, NUMATANTIS PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMĄ NUO VALANTIŠKIO K. IKI PABIRŽĖS MSTL.; AIŠKINAMASIS RAŠTAS; 1 BRĖŽINYS; 2 BRĖŽINYS; 3 BRĖŽINYS.
 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 14:23:22