Savivaldybės administracija

      Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei kiti valstybės tarnautojai. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

      Savivaldybės administracijos įgaliojimus ir atsakomybę nustato Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnis.

 

Savivaldybės administracijos direktoriusSavivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai.

Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (jeigu ši pareigybė įsteigiama) į pareigas mero siūlymu skiriamas savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tarybos, kuri jį paskyrė, kadencija.
 Telefonai

Faksas

El. paštas

 Administracijos direktorius
 

Vidas Eidukas

(8 450) 43 133 
 8 698 10 225

 

adm.direktorius@birzai.lt

Pareigybės aprašymas
2015 m. veiklos ataskaita      
2016 m. veiklos ataskaita      
2017 m. veiklos ataskaita      
2018 m. veiklos atsakaita      
2019 m. veiklos atsakaita      
Sekretorė–raštvedė (8 450) 43 142 (8 450) 43 134 sav.administracija@birzai.lt
 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojasTelefonai

Faksas

El. paštas

Direktoriaus pavaduotojas

 

 
       


 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-28 16:00:06