Atkurtai Lietuvai 100

               Idėjas valstybingumo šimtmečiui ir miesto šventei galite siūlyti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui

el. p. lina.vireliuniene@birzai.lt, tel. 8 612 98 151 iki 2017-05-29.


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO

ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2015–2020 METŲ PLANAS

 

l. Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingas vykdytojas, dalyvaujantys vykdytojai

Vykdymo terminas

 1. „Švenčia visa Lietuva“

1.1.              

Dalyvauti Dainų šventėje „Vardan tos“

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Lietuvos liaudies kultūros centras, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, užsienio lietuvių organizacijos, Biržų rajono savivaldybė kultūros ir švietimo įstaigos

2016–2018 m. II ketv. – pasirengimas

2018 m. liepos 6 d. – organizavimas

1.2.              

Dalyvauti nacionaliniame seniūnijų konkurse „Valstybę kuriame mes“

 

Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) Biržų rajono savivaldybės seniūnijos

2016–2018 metai

1.3.              

Dalyvauti Vienybės dienose Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regionuose

 

 

Biržų rajono savivaldybė, kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2018 metai

1.4.              

Organizuoti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, ir koncertą Biržuose

Biržų rajono savivaldybė, kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2018 m. vasario 16 d.

1.5.              

Dalyvauti visuotinėje Lietuvos Respublikos vėliavos akcijoje

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Biržų rajono savivaldybė

2018 metai

1.6.              

Įgyvendinti Nepriklausomybės Akto signatarų, valstybės kūrėjų ir gynėjų atminimą įamžinančius projektus

Biržų rajono savivaldybė, vietos bendruomenės, kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2015–2018 metai

1.7.              

Sukurti apie Biržus kino filmą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Biržų rajono savivaldybė

2015–2018 metai

1.8.              

Įgyvendinti kultūros ir meno sričių projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

 

Biržų rajono savivaldybė, vietos bendruomenės, kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2015–2020 metai

1.9.              

Parengti ekspoziciją „Lietuvos Respublika

1918–1940 m.“

 

Biržų krašto muziejus „Sėla“

2016–2017 metai

1.10.              

Organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtus klasikos, roko, populiariosios muzikos koncertus

 

Biržų kultūros centras

2018 metai

1.11.              

Organizuoti nacionalinį bėgimo maratoną Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

 

Biržų rajono savivaldybė

 

2018 metai

1.12.              

Organizuoti Biržų miesto šventę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

 

Biržų rajono savivaldybė

 

2018 metai

1.13.              

Organizuoti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą kariuomenės šimtmečiui paminėti

 

Biržų rajono savivaldybė

 

2018 m. lapkričio 23 d.

2.„Švenčia vaikai ir jaunimas“

2.1.

Dalyvauti nacionaliniame vaikų kūrybos festivalyje „Mano Lietuva“

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, užsienio lietuvių organizacijos, Biržų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2016–2018 metai

2.2.

Dalyvauti pilietinėje akcijoje „Lietuva kviečia“ (Lithuania Calling)

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Biržų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2016–2018 metai

2.3.

Dalyvauti projekte „Lietuvos koliažas“

 

Lietuvos mokinių parlamentas, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, Biržų rajono savivaldybė

2016–2018 metai

2.4.

Dalyvauti projekte „Nacionaliniai Lietuvos mokinių mainai“

 

Lietuvos mokinių parlamentas, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2016–2018 metai

2.5.

Dalyvauti nacionaliniame istorijos egzamine, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui

 

Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2016–2020 metai

2.6.

Dalyvauti nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros 2016–2018 metų ekspedicijoje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

 

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2016–2018 metai

2.7.

Dalyvauti šalies mokinių ir mokytojų kelionių cikle, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, „Nuo gimtinės iki plačios šalies“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2016–2020 metai

2.8.

Dalyvauti 2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynėse, skirtose Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

 

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

2017–2018 metai

2.9.

Dalyvauti konkurse „100 klausimų apie Lietuvos valstybę“

 

Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, užsienio lietuvių organizacijos

2017–2018 metai

2.10.

Dalyvauti parodoje „Jaunimas 100“, skirtoje jaunimo ir jaunimo organizacijų vaidmeniui ugdant pilietinę visuomenę išryškinti

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2017–2018 metai

2.11.

 Dalyvauti moksleiviams skirtuose edukaciniuose renginiuose apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos

2018 metai

2.12.

Dalyvauti interaktyvioje konferencijoje „Jaunimas 100“, kurios tikslas – suburti jaunimo politikos veikėjus ir parodyti jaunimo veiklos indėlį į bendruomeniškumo skatinimą

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2018 metai

3.„Švenčia globali Lietuva“

3.1.

Dalyvauti projekte „Šiandieniniai Lietuvos vardo ambasadoriai – misija įmanoma“

 

Užsienio reikalų ministerija, savivaldybės, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, užsienio lietuvių organizacijos

2018 metai

4. „Šventės palikimas“

4.1.

Parengti ir išleisti knygą apie Biržų krašto savanorius

Biržų rajono savivaldybė

2015–2020 metai

4.2.

Įrengti atminimo lentas, skirtas Nepriklausomybės kovų savanoriams įamžinti (aukų rinkimo sąskaita

LT 644010041300209831)

Biržų rajono savivaldybė, seniūnijos

2017‒2020 metai

4.3.

Sutvarkyti Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Jono Nastopkos kapavietę (u. k. 31916)

Biržų rajono savivaldybė, Biržų šaulių kuopa

2017‒2018 m.

4.4.

Atstatyti generolo leitenanto Maksimo Katchės antkapį Jansonų kapavietėje

Biržų rajono savivaldybė

2017‒2020 m.

4.5.

Suremontuoti knygnešio Jurgio Bielinio antkapį

Biržų rajono savivaldybė

2017‒2018 m.

4.6.

Sovietinių karių kapinėse įrengti lenteles su informacija apie neatitinkančius istorinės tiesos užrašus

Biržų rajono savivaldybė

2017 m.

5. „Šventės programos komunikavimas“

5.1.

Sukurti Biržų rajono savivaldybės interneto tinklapyje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtą paskyrą

Biržų rajono savivaldybė

2017 metai

5.2.

 

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-23 16:03:01