Naujienos

2020-03-13

Renginiai skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti,

 Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje

2020-03-13

5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-03-13

Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ rajono etapo rezultatai

2020-03-13

Pasaulio pažinimo olimpiados „Mano gaublys“ rajono etapo rezultatai

2020-03-13

Dailės olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-03-09

Netradicinė pamoka

2020-03-05

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

2020-02-27

Istorijos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-02-14

„Puokštė Lietuvai“

2020-02-12

Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-02-04

Muzikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-02-03

Gimnazistų laimėjimai kalnų slidinėjimo varžybose Druskininkuose

2020-02-03

9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-02-03

8 klasių mokinių fizikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-01-28

Meninio skaitymo konkurso rajono etapo rezultatai

2020-01-28

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono etapo rezultatai

2020-01-27

Biologijos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-01-24

9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso rajono etapo rezultatai

2020-01-23

Jaunųjų filologų konkurso rajono etapo rezultatai

2020-01-20

Matematikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-01-17

Respublikiniame etninės kultūros projekte „Elnias Devyniaragis“

2020-01-13

Chemijos olimpiados rajono etapo rezultatai

2020-01-09

Anglų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-12-30

Etninės kultūros olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-12-27

Informatikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-12-12

Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursas „Dainų dainelė“

2019-12-06

Mokslo diena

2019-12-02

Prevenciniai reidai

2019-11-15

Tolerancijos diena mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ 

2019-11-12

Respublikinė akcija „Sportuojantis koridorius“ 

2019-10-14

Stalo teniso turnyras 

2019-10-04

Judu. krutu su šeima kartu

2019-10-04

Eismo saugumo akcija „Apsaugok mane“

2019-09-30

 Viktorina „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“

2019-09-27

 „Dviračiais aplink Biržus 2019“

2019-09-26

Mokinių savivaldos pirmininko rinkimai

2019-09-26

Europos Judumo savaitė „Genyje“ ir „Rugelyje“

2019-09-11 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ 

2019-08-12

Kvietimas teikti neformaliojo švietimo programas

2019-06-04

8 klasių mokinių chemijos olimpiados rajono etapo rezultatai 

2019-05-21

1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapo rezultatai

2019-05-20

Respublikinės 7-8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiados  rajono etapo rezultatai

2019-05-15

7-9 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-05-15

9 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-05-15

5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-05-03

7-9 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-04-29

2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninio turo rezultatai

2019-04-26

5-7 klasių mokinių dailės olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-04-19

7-9 klasių mokinių istorijos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-04-19

Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 25-oji olimpiada

2019-04-04

Mokinių raštingumo konkurso „Mažasis diktantas“ rajono etapo rezultatai

2019-04-01

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

2019-04-01

9-12 klasių mokinių informatikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-04-01

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-04-01

5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-03-27

5-8 klasių mokinių informatikos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-03-20

 5-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-03-14

Lietuvos mokinių gegrafijos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-03-12

Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų, konkurso „Tramtatulis“ rajono etapo rezultatai

2019-03-12

Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokinių rajono etapo rezultatai

2019-03-12

Dailyraščio „Rašom!“ konkurso rajono etapo rezultatai 

2019-03-12

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-03-06

Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ 6-8 klasių mokinių rajono etapo rezultatai

2019-03-06

Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ 9-12 klasių mokinių rajono etapo rezultatai

2019-03-06

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapo reultatai 

2019-03-06

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-02-28

Renginys „Lietuvių kalbos ir literatūros paslaptys“

2019-02-13

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-02-06

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapo rezultatai 

2019-02-05

Rajoninės 8 klasių mokinių fizikos olimpiados rajono etapo rezultatai

Lietuvos 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajono etapo rezultatai 

2019-02-05

Biržų rajono savivaldybės 2019 m. Lietuvių kalbos dienų renginių planas 

Kvietimas registruotis į Lietuvių kalbos dienoms skirtą renginį 

2019-02-04

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapo rezultatai

2019-01-29

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-01-23

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etapo rezultatai

2019-01-21

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapo rezultatai

2019-01-18

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etapo rezultatai 

2019-01-16

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 2019 rajono etapo rezultatai

2019-01-14

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapo rezultatai 

2019-01-10

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai 

2018-12-17

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajono etapo rezultatai

2018-12-17

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono etapo rezultatai

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-13 13:17:05