Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius
 
KOORDINUOTA PAGALBA VAIKUI IR JO ŠEIMAI

Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINAVIMAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2020 M.

 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-22 15:47:04