Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Ina Gaigalaitė

Vytauto g. 38, 212 kab.
41143 Biržai
Tel. (8 450)  42 139
Mob. 8 672 31904
el.paštas ina.gaigalaite@birzai.lt

 KOORDINUOTA PAGALBA VAIKUI IR JO ŠEIMAI
Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINAVIMAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-16 12:52:48