Įgyvendinami ir numatomi įgyvendinti projektai

 

ĮGYVENDINTI, ĮGYVENDINAMI IR NUMATOMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

PROJEKTAS „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“


      

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-437 „Administracinių kapinių valdymo paslaugų efektyvumo ir prieinamumo gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“ (Improvement of efficiency and availability of administrational cemetery management  services in cross border regions of Latvia and Lithuania/ Digital cemetery).

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-457 „Gyvenimo kokybės gerinimas nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą ir atsakingumą“ (Improvement of living conditions in deprived cross border region by promotion of safe and responsible communities / Safe community).

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-425 „Daugiafunkcių centrų stiprinimas socialinių paslaugų prieinamumui ir efektyvumui gerinti“ (Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community/ OCTOPUS).

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-136 ,,Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities"/Regenerate deprived communities in the regions (,,Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes").

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”/Safe borderlands (,,Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje”).

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-291 “Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers”/ENGRAVE ,,Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje”).

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-296 „Improvement of living conditions in cross border region by unlocking potential of deprived communities and territories”/Unlocked potential (,,Gyvenimo kokybės pasienyje gerinimas didinant nepasiturinčių bendruomenių ir teritorijų potencialą”).

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-07 08:07:37