Įgyvendinami ir numatomi įgyvendinti projektai

 

ĮGYVENDINTI, ĮGYVENDINAMI IR NUMATOMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

PROJEKTAS „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“


      

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-136 ,,Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities"/Regenerate deprived communities in the regions (,,Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes").

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”/Safe borderlands (,,Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje”).

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-291 “Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers”/ENGRAVE ,,Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje”).

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-296 „Improvement of living conditions in cross border region by unlocking potential of deprived communities and territories”/Unlocked potential (,,Gyvenimo kokybės pasienyje gerinimas didinant nepasiturinčių bendruomenių ir teritorijų potencialą”).

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-23 14:12:00