2014 m. Savivaldybės tarybos norminių teisės aktų projektai

TSP-30 DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ MAITINIMO

TSP-32 DĖL  SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

TSP-34 DĖL 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO

TSP-37 DĖL  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2014 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

TSP-38 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO

TSP-39 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠUNŲ BEI KAČIŲ REGISTRAVIMĄ

TSP-54 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

TSP-69 DĖL BIRŽŲ „AUŠROS“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS

TSP-70 DĖL BIRŽŲ „ATŽALYNO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS

TSP-77 DĖL 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO

TSP-153 DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS MOKĖJIMO IŠ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

TSP-157 DĖL  LIKĖNŲ MINERALINIO VANDENS IR GĖLO VANDENS VANDENVIETĖS SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

TSP-204 DĖL VIENO KILOMETRO ĮKAINIO NUSTATYMO MOKINIŲ KELIONĖS IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI  Aiškinamasis raštas

TSP-238 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ  ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO

TSP-244 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-34 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS, BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI ADMINISTRAVIMO MOKESČIŲ“ PAKEITIMO

TSP-245 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-152 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

TSP-246 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Aiškinamasis raštas

TSP-266 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL UAB „BIRŽŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ“ PAKEITIMO

TSP-268 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKO KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS REGULIARIAISIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ“ PAKEITIMO

TSP-269 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO
NR. T-70 „DĖL BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO VABALNINKO MIESTE TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

TSP-271 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-326 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LENAUDA“ INVESTICIJŲ SUDERINIMO IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO                     

 2013 m. 12. 30 T-326 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LENAUDA“ INVESTICIJŲ SUDERINIMO IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-25 15:36:18