2017 m. Savivaldybės tarybos norminių teisės aktų projektai

 

TSP-247 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (17-14495)

TSP-233 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (17-12902)

TSP-217 Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų

TSP-216 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-213 Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo

TSP-210 Dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo

TSP-209 Dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo

TSP-208 Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomeninės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo

TSP-207 Dėl Biržų rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo

TSP-204 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ 1.2. punkto pakeitimo

TSP-203 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

TSP-201 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai

TSP-196 Dėl Biržų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-191 Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos tiekiamos šilumos kainos

TSP-185 Dėl Biržų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo

TSP-184 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo savivaldybėje aprašo patvirtinimo

TSP-182 Dėl Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo

TSP-173 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ tiekiamos šilumos naujos bazinės kainos galiojimo laikotarpio

TSP-171  Dėl Biržų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo

TSP-164 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl vietinių rinkliavų“ pakeitimo

TSP-158 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

TSP-157 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

TSP-154 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-152 Dėl 2016 m. gruodžio 31 d. savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

TSP-151 Dėl Biržų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

TSP-144 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl vietinių rinkliavų“ pakeitimo

TSP-138 Dėl Biržų rajono savivaldybės simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

TSP-137 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

TSP-136 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-135 Dėl Biržų rajono gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

TSP-126 Dėl masinių renginių organizavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-124 Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo

TSP-114 Dėl Biržų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo    Aiškinamasis raštas

Įsakymas dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 2013 07 17 įsakymo a 535 pakeitimo derinamas

TSP-107 Dėl Biržų rajono savivaldybės sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų rėmimo nuostatų patvirtinimo    Aiškinamasis raštas   Nuostatai    1 Priedas   2 Priedas   3 Priedas

TSP-103 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. t-243 „Dėl triukšmo prevencijos Biržų rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo ir tyliųjų zonų nustatymo“ pakeitimo   Aiškinamasis raštas   Priedas

TSP-94 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų   Aiškinamasis raštas

TSP-84 Dėl tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo     Aiškinamasis raštas    Tvarkos aprašas

TSP-83 Dėl Biržų rajono gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo   1 Priedas    2 Priedas

TSP-76 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų   Aiškinamasis raštas

TSP-75 Dėl Biržų rajono savivaldybės jurgio bielinio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų   Aiškinamasis raštas   Priedas

Dėl statybos darbų laiko nustatymo ir triukšmo kontrolieriaus paskyrimo

TSP-64 Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo   Aiškinamasis raštas  Priedas

TSP-60 Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

TSP-55 Dėl Biržų miesto ligoninės gatvės pavadinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo   1 priedas

TSP-54 Dėl Biržų rajono užubalių kaimo durpyno gatvės, mieliūnų kaimo mokyklos akligatvio, svilių kaimo žaliosios gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo   1 priedas   2 priedas   3 priedas

TSP-53 Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo   Aiškinamasis raštas

TSP-46 Dėl 2017 m. valstybinės žemės mokesčio tarifo  Aiškinamasis raštas

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-13 15:25:44