Asmens duomenų tvarkymas Kontrolės ir audito tarnyboje

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

 

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Dalė Naudžienė (Vytauto g. 38,  LT-41143 Biržai, el. paštas dale.naudziene@birzai.lt, tel.: (8 450) 42 121). Į ją galima kreiptis, jeigu Jums kilo klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. 

 

Duomenų apsaugos tvarkos aprašas


 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-19 11:11:55