Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Privalomas ikimokyklinis ugdymas

Skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių nelanko jos nelanko;

Skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose arba yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių nelanko jos nelankovadovaujantis šiais kriterijais:

  • tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;
  • vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus (vienas iš tėvų (globėjų) ar abu yra netekę darbo; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykę į užsienį;
  • įvyko ar vyksta skyrybų procesas;
  • vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašyti į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus; vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių), dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.


PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS