Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros (iki 2030 m.) veiksmų planas

 

Biržų rajono savivaldybės taryba 2023-02-24 sprendimu Nr. T-52 patvirtino Biržų rajono savivaldybės 2021–2030 metų atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą.

Nuoroda į teisės aktą TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a85706b0b43711ed8df094f359a60216

Biržų rajono savivaldybės taryba 2023-01-26 sprendimu Nr. T-16 patvirtino Biržų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Nuoroda į teisės aktą TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/11c990309e0911ed8df094f359a60216

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Įsakymo 2.2 papunkčiu nustatyta, jog savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano projektą su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija suderina per 12 mėnesių nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

Taisyklių 9 punkte nurodyta, kad savivaldybės Taisyklių nustatyta tvarka rengia, su Energetikos ministerija derina ir tikslina Plano projektą; tvirtina su Energetikos ministerija suderintą Plano projektą, jį viešai skelbia savo interneto svetainėje ir įgyvendinta; ne rečiau kaip kas dvejus metus iki rugpjūčio 31 dienos, skaičiuojant nuo 2021 metų, savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie praėjusių dvejų kalendorinių metų Plano įgyvendinimo rezultatus; ne rečiau kaip kas ketverius metus iki rugpjūčio 31 dienos, skaičiuojant nuo 2021 metų, vertina Planų įgyvendinimo pažangą.

 

Informaciją paruošė:

Giedrius Neviera
Biržų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
Tel. 8 672 37924
El. p. giedrius.neviera@birzai.lt