Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Elektromobilių įkrovimo prieigos

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas

Remiantis patvirtintu planu bus galima vykdyti atranką stotelių Biržų rajono savivaldybėje įrengimo rangovui ir/ar operatoriui parinkti.

Tikimasi, kad kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą, bus prisidedama prie elektromobilių naudojimo skatinimo, siekiant sumažinti naftos produktų naudojimą transporto sektoriuje bei švelninat transporto neigiamą poveikį aplinkai.

Planas patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d.  sprendimu Nr. T-272 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo pakeitimo“.

Šiuo sprendimu pakeistas pirmą kartą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d.  sprendimu Nr. T-311 patvirtintas planas. Dabartinė plano versija papildyta penkiomis naujomis lokacijomis.