Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Jungtinė veiklos sutartis (JVS)

 Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai gali būti prižiūrimi ir valdomi butų savininkų įgalioto asmens, pasirašant JVS (Jungtinę veiklos sutartį) tarp butų savininkų. Norint ją pasirašyti, butų savininkai turi:

  • Organizuoti daugiabučio namo butų savininkų susirinkimą dėl JVS pasirašymo. Pranešimas paskelbiamas likus mažiausiai 2 savaitėms iki šaukiamo susirinkimo;
  • Surašomas sprendimų priėmimo protokolas, pasirašoma Jungtinės veiklos sutartis, išrenkamas JVS įgaliotas asmuo;
  • Daugiabučio namo valdymas JVS įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre. Registracijai pateikiami šie dokumentai: pranešimo apie susirinkimą kopija; susirinkimo protokolas su dalyvių sąrašu; pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis;
  • Informacija apie pasirašytą sutartį ir jos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre pateikiama namo Administratoriui (jeigu buvo) ir savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui; namas išbraukiamas iš administruojamų namų sąrašo.
  • Administratorius, gavęs informaciją apie įsteigtą naują valdymo formą, per 30 dienų privalo pateikti ataskaitą patalpų savininkams ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui ir perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas,visus rengtus ir saugotus dokumentus; perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai; iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas.

TEISĖS AKTAI: