Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

LLI-457 „Gyvenimo kokybės gerinimas nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą ir atsakingumą“

Ši  informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Biržų rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAS PRATĘSTAS IKI 2022-05-31

Santrauka lietuviškai                       Plakatas


Summary in English


Biržų rajono seniūnijų centruose bus saugiau


Vaizdo stebėjimo kameros seniūnijose - jau greitai


Seniūnijoms - vaizdo stebėjimo kameros


Tarptautinis susitikimas  ir gerosios patirties manai Aizkrauklėje 


Tarptautinis susitikimas ir gerosios patirties mainai Biržuose


Saugesnės aplinkos link: baigiamas įgyvendinti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas