Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Pareigų pavadinimai

Pareigos − darbo ar tarnybos vietoje turimas statusas, pvz.: Eina skyriaus vedėjo pareigas. Atleido iš teisėjo pareigų.

  Pareigos gali būti pagrindinės, antraeilės, gretutinės, šalutinės.

  Pareigų vietai nusakyti tinka vietininkas, pvz.: pareigos darbovietėje, pareigos komisijoje.

  Dažniausiai vartojami pasakymai:

  skirti į pareigas ir skirti pareigoms  − galimi abu variantai;

  eiti pareigas − turėti pareigas, dirbti tam tikrų pareigų darbą;

  užimti pareigas − geriau nevartoti pareigų ėjimo reikšme, pvz.: Jau ketvirti ketai užima (geriau eina) direktoriaus pareigas (turi direktoriaus pareigas, yra direktorius). Ir konkursus geriau skelbti ne kieno pareigoms užimti, o pareigoms eiti arba tiesiog pareigoms.

  Nevartotini pasakymai:

 vykdyti direktoriaus pareigas reiškia atlikti šiaip privalomą dalyką, nors ir šia reikšme geriau tinka atlikti pareigas

dirbti pareigose (=eiti pareigas), pvz.: jis dirba atsakingose pareigose (=eina atsakingas pareigas) paaukštinti, pažeminti pareigose (=paaukštinti, pažeminti pareigas; perkelti (skirti) į aukštesnes (žemesnes) pareigas

 paaukštinti, pažeminti pareigomis (=paaukštinti, pažeminti pareigas; perkelti (skirti) į aukštesnes (žemesnes) pareigas

 pervesti į kitas pareigas (=perkelti į kitas pareigas; paskirti į kitą darbą, kitas pareigas).

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, padalinių ir veiklos barų vadovų pareigų pavadinimai vartojami su kilmininko formos priklausomuoju žodžiu, pvz.: instituto direktorius, kooperatyvo pirmininkas, komercijos direktorius, gamybos viršininkas, kokybės inspektorius, Švietimo skyriaus vedėjas.

Jei pareigų pavadinimas rodo žodžių junginiu reiškiamą pavaldumo santykį (direktoriaus pavaduotojas, inžinieriaus padėjėjas) ir veiklos barą, tai veiklos barui nusakyti vartojama naudininko forma (pareigų pavadinimai gali būti sudaromi su žodžiu reikalams arba be jo), pvz.: direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams (gamybai), vyriausiojo gydytojo pavaduotojas pediatrijos reikalams (pediatrijai), direktoriaus pavaduotojas kapitalinei statybai, viršininko pavaduotojas ryšiams su užsieniu.

Patarėjų, referentų, konsultantų pareigų pavadinimai gali būti sudaromi su įnagininku, pvz.: patarėjas užsienio politikos klausimais, konsultantas kultūros klausimais.

Pareigų pavadinimai ir titulai rašomi mažąja raide, pvz.: meras, prezidentas, ministras, rektorius, direktorius ir pan. Tačiau aukščiausiųjų pareigūnų pavadinimai iš pagarbos gali būti rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Prezidentas – Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas – Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas – Ministras Pirmininkas.

Prašymuose, pareiškimuose ir pan. dokumentuose didžiąja raide rašomas bet kurio pareigūno, į kurį kreipiamės, pavadinimas, pvz.: Vilniaus universiteto Rektoriui, Biržų rajono savivaldybės Merui. Didžiąja raide rašomi žodžiai, kuriais mandagiai, su pagarba kreipiamės į kitą asmenį, pvz.: Jūs, Tu, Tamsta, Pone, Gerbiamasis, Sveikas. Didžiosiomis raidėmis rašomi aukščiausio laipsnio pagarbos žodžiai ir kreipiniai, pvz.: Jo (Jos) Ekscelencija, Jūsų Ekscelencija, Jo Šventenybė, Jūsų Eminencija.