Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Bendra informacija

Kompensacijos už įsirengtą buitinių nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą

Biržų rajono savivaldybės gyventojai nuo šiol turi galimybę gauti kompensaciją už įsirengtą buitinių nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą.

Biržų rajono savivaldybės taryba 2022-02-21 sprendimu Nr. T-57 „Dėl Kompensacijų pastatų savininkams už įsirengtą individualų nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė skiriamų piniginių kompensacijų dydžius pastatų savininkams (fiziniams asmenims), 2022 m. balandžio 1 d. – 2024 m. spalio 15 d. įsirengus individualų nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą. Sprendimu taip pat patvirtintas kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas.

Tarybos sprendime rasite skiriamų kompensacijų dydžius ir privalomus tenkinti reikalavimus norintiems pasinaudoti kompensacijomis. Ten pat pateikta dokumentų pateikimo ir sprendimų priėmimo tvarka bei finansavimo prioritetai.

Kviečiame gyventojus susipažinti su tarybos sprendimu ir tvarkos aprašu.

Kompensacijų skyrimui Biržų rajono savivaldybės administracija Biržų rajono savivaldybės 2022-2024 m. biudžetų projektuose privalo numatyti lėšas. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. T-29 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ skirta 20,0 tūkst. Eur. išlaidoms kompensuoti pastatų savininkams:

  1. Už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas;
  2. Įsirengus individualų nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą.

Primename, kad Biržų rajono savivaldybės taryba 2020-12-04 sprendimu Nr. T-259 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja  viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė skiriamų piniginių kompensacijų dydžius pastatų savininkams (fiziniams asmenims), 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. spalio 1 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas. Sprendimu taip pat nustatytos galimos papildomos kompensacijos bei patvirtintas kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas. Plačiau skaitykite čia.

Svarbu: Kompensacijos, įsirengus Individualiąją sistemą (Individualioji sistema - individualus (atskirasis arba grupinis) nuotekų valymo įrenginys arba nuotekų išsėmimo rezervuaras), skiriamos Biržų rajono teritorijoje nuosavybės teise valdantiems pastatą (būstą) fiziniams asmenims po to, kai jie įsirengia Individualiąją sistemą ir sudaro neterminuotas Individualiosios sistemos priežiūros ir (arba) aptarnavimo sutartis.

Prisijungusieji prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas paraiškas galės teikti nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Paraiškos formą planuojama paviešinti iki birželio 1d.

Primename: siekiant įvykdyti ES direktyvos ir Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, kiekvienoje didesnėje kaip 2000 gyventojų ekvivalento aglomeracijoje privaloma centralizuotai surinkti 98 proc. visų susidarančių nuotekų. To nepadarius gręsia sankcijos ne tik valstybei, bet ir gyventojams, turintiems galimybę, bet vengiantiems prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

Kompensacijos už Individualiosios sistemos įsirengimą mokamos tik tuomet, kai nėra techninės galimybės nuotekų šalinimą užtikrinti prijungiant prie centralizuotosios sistemos ir tokios galimybės Paslaugų teikėjas (UAB „Biržų vandenys“) ar savivaldybės administracija neplanuoja sudaryti artimiausius 3 metus, o turima Individualioji sistema neatitinka Nuotekų tvarkymo reglamento, Individualiųjų sistemų tvarkos aprašo ir (ar) kitų privalomų teisės aktų reikalavimų arba ji nėra įrengta.

Prisijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų išlieka prioritetu tvarkant namų ūkiuose susidarančias buitines nuotekas, tačiau ne visada gyventojams sudaromos tinkamos sąlygos prisijungti prie centralizuotų tinklų.

Pareiškėjai, įsirengę Individualiąsias sistemas ir už tai gavę šiame Tvarkos apraše numatytas kompensacijas, įsipareigoja prisijungti prie centralizuotos sistemos per 2 metus po to, kai Paslaugų teikėjas ar Administracija sudarys galimybę, išskyrus atvejus, kai nuo Individualiosios sistemos įrengimo praėję mažiau kaip 5 m. Tokiu atveju Pareiškėjas įsipareigoja prisijungti prie centralizuotos sistemos ne vėliau kaip po 5 m. nuo Individualiosios sistemos įrengimo.

Raginame gyventojus, kurie turi galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, bet iki šiol to nepadarė, aktyviai naudotis kompensacijomis bei ieškoti kitų galimybių.

Turinčius klausimų prašome kreiptis į Statybos ir infrastruktūros skyrių.

Giedrius Neviera
Biržų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
Tel. 8 672 37924
El. p. giedrius.neviera@birzai.lt