Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Dokumentai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus rugsėjo mėnesių priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus liepos-rugpjūčio mėnesių priemonių planas

DĖL KELIAVIMO MIESTO, TARPMIESTINIO IR PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELEIVINIO TRANSPORTO MARŠRUTAIS BEI SPECIALIAISIAIS IR UŽSAKOMAISIAIS REISAIS BŪTINŲ SĄLYGŲ

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus birželio mėnesio priemonių planas

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (pakeitimas)

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gegužės mėnesio priemonių planas

DĖL BIRŽŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus balandžio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kovo mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vasario mėnesio priemonių planas

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sausio mėnesio priemonių planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAŽANGOS 2019 M. ATASKAITA

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės vertinimo dokumentai

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas

Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo galimybių

Dėl mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose

Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymo

Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų

Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija)

Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020 metų NVŠ teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo plano patvirtinim

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose

Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir  mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokinių pavėžėjimas

Mokinių pavėžėjimas