Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Dokumentai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gegužės mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus balandžio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kovo mėnesio priemonių planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2023 M. M. GIMNAZIJŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ (TOLIAU–VBE) REZULTATŲ ANALIZĖ

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vasario mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sausio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gruodžio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus lapkričio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus spalio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus rugsėjo mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus liepos – rugpjūčio mėn. priemonių planas

2022-2023 m.m. olimpiadų rezultatai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus birželio mėnesio priemonių planas

DĖL BIRŽŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GRUPIŲ DARBO GRAFIKO VASAROS LAIKOTARPIUI

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gegužės mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus balandžio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kovo mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vasario mėnesio priemonių planas

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sausio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gruodžio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus lapkričio mėnesio priemonių planas

Dėl Biržų rajono savivaldybės NVŠ teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo plano patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus spalio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus rugsėjo mėnėsio priemonių planas

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 1–12 KLASIŲ MOKINIŲ, PASIEKUSIŲ GERIAUSIŲ UGDYMOSI REZULTATŲ, OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ NUGALĖTOJŲ BEI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus liepos – rugpjūčio mėnesių priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus birželio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gegužės mėnesio priemonių planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SRITIES BŪKLĖS 2021 M. ANALIZĖ/ATASKAITA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-118 "DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJIMO KOMANDOS NARIŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus balandžio mėnesio priemonių planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ (TOLIAU–VBE) REZULTATAI

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kovo mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vasario mėnesio priemonių planas

DĖL BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sausio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gruodžio mėnesio priemonių planas

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYKDYMO MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGŲ METU

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus lapkričio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus spalio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus rugsėjo mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus liepos-rugpjūčio mėnesių priemonių planas

DĖL KELIAVIMO MIESTO, TARPMIESTINIO IR PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELEIVINIO TRANSPORTO MARŠRUTAIS BEI SPECIALIAISIAIS IR UŽSAKOMAISIAIS REISAIS BŪTINŲ SĄLYGŲ

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus birželio mėnesio priemonių planas

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (pakeitimas)

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gegužės mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus balandžio mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kovo mėnesio priemonių planas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vasario mėnesio priemonių planas

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sausio mėnesio priemonių planas

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO

1. BENDRASIS PLANAS

2. 1 PRIEDAS

3. 2 PRIEDAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAŽANGOS 2019 M. ATASKAITA

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės vertinimo dokumentai

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas

Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo galimybių

Dėl mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų

Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija)

Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020 metų NVŠ teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo plano patvirtinim

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir  mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokinių pavėžėjimas

Mokinių pavėžėjimas